Dvojí metr

K velké radosti občanů obdrželo město Nový Jičín cenu za péči o městskou památkovou rezervaci. Tak můžete vidět střechu domu, který si novojičínská radnice natolik považuje, že za posledních deset let nechala tuto střechu opravit dvakrát, nejprve pokrýt plechem a nyní pálenou krytinou.


vlevo - střecha prvního domu (blíže) již dvakrát opravována, vpravo - dva zvonky napovídají, že se jedná o dvě byt.jednotky

Obyvatelé větších městských domů s desítkami bytů mohou takovouto péči, jakou radnice věnuje domu se dvěma byty jen závidět. Jestli je to proto, že je v městské památkové rezervaci, nebo je důvod jiný, o tom lze jen spekulovat.


A nejen pro střechy, ale i pro dvorky platí dvojí metr, byť jsou jen několik metrů od sebe.


A tak zatím co vedlejší dům dostal za deset let střechu hned dvakrát, střechy tohoto domu si nevšiml nikdo možná již od první poloviny minulého století. Zřejmě se v domě nevyskytoval nikdo, kdo by stál radnici a hlavně správci městského majetku, Bytovému podniku za pozornost. A tak město dům prodává a s ním nový majitel získá i ozeleněnou střechu.

Dopadne přitom lépe, než dopadl před léty jiný majitel domu. Ten v domě městem mu prodaným objevil zazděné místnosti plné domovního odpadu, starých kočárku, matrací, prasečího hnoje atd., což vydalo na více než deset velkokapacitních kontejneru. Dotaz, jaký je dohled ze strany pracovníků Městského bytového podniku nad svěřeným majetkem vznesený na jednání zastupitelstva tehdy nikdo nezodpověděl. Co se taky na to dalo říci. Ještě by se bývali nájemníci mohli urazit a utéci před rasovou diskriminaci do Anglie.

A tak je možná dobré vybídnout občany, aby si kupovali sídlištní byty a připláceli na jejich opravy. Jak vidno, radnice velmi dobře ví kde a pro koho upravit dům. Bude je pak hřát pomyšlení, že na kráse města a pěkném prostředí pro některé spoluobčany mají svůj podíl.

(Vl)