Evropský trend nebo personální bída

předseda novojičínské KDU-ČSL Politik by měl mít schopnost občanům vysvětlit a také je přesvědčit. V novojičínských komunálních podmínkách se pokusil předseda KDU-ČSL Bc.Antonín Urban vysvětlit proč na kandidátce této strany se na prvních šestnácti místech nacházejí sami nestraníci, tedy nezávislí kandidáti a až sedmnáctý je členem KDU-ČSL. Nesnadného úkolu se zhostil s přehledem mezinárodně protřelého politika, neboť tvrdil, že to je evropský trend, kdy strany dělají jakýsi předvolební servis pro nezávislé osobnosti. Což o to, každá politická strana ráda zařadí na kandidátku nestraníka. Snad nikde však není to, aby nestraníci zabírali více než polovinu míst a dokonce odpředu.

Navíc jeho tvrzení ovšem poněkud koliduje s vyjádřením jiného představitele KDU-ČSL, kterého lze ztěží podezřívat z toho, že by se už vzhledem k současnému postu ministra zahraničních věcí v evropských trendech nevyznal. Cyril Svoboda, který jak známo je i republikovým předsedou KDU-ČSL před nedávnými volbami prohlásil, že by bylo nanejvýš vhodné volit stranicky vybarvené kandidáty a nikoliv nezávislé.

A tak jediné logické vysvětlení, proč nebyli na kandidátce KDU-ČSL v Novém Jičíně ve většině a v čele lidovci je prosté. Tato politická strana má sice početné členstvo skládající se ze slušných lidí, nemá však vhodné osobnosti na zařazení na svou kandidátku. A tak je nuceno novojičínské vedení zařazovat nezávislé kandidáty, pro které se to stává výtahem k moci bez návaznosti na přesvědčení. A předseda, aby to nemusel na rovinu říci, neboť to svědčí i o jeho práci, tak raději veřejnost mystifikuje evropskými trendy. Poněkud přitom zapomněl, že křesťanským “trendem” je mluvit pravdu.
(Vl)