z televizní obrazovky

Demonstrace ve Studénce

V pátek dne 23.1.04 se uskutečnilo veřejné shromáždění občanů na náměstí ve Studénce. Smyslem tohoto shromáždění bylo upozornit na počínání policejních orgánů s poukázáním na konkrétní případ nepřiměřeného zákroku policisty V.Filipce a jeho chování o kterém jsme se již dříve zmiňovali.

Na demonstraci přišlo asi 400 občanů, kde k nim promluvili jak organizátoři petice (P.Lazecký), tak i starosta města (V.Šobich) a poslanec parlamentu za ODS (P.Hrnčíř).
z televizní obrazovky Ing.Hrnčíř oznámil občanům, že interpeloval ministra vnitra ve věci případu policisty Filipce a ujistil občany, že tento případ nebude "zameten po koberec". Za zmínku stojí vyjádření samotného V.Filipce, který vzkázal přes televizní obrazovky, že odstoupit nemíní a že přítomní lidé na demonstraci jsou jen náhodní kolemjdoucí. Dle vyjádření samotného starosty Studénky však od listopadu 1989 zde více lidí asi nebylo.

Na demonstraci byl také reprodukován z magn. záznamu příspěvek člena bývalé Občanské bezpečnostní komise M.Urbana, který zde uvádíme :
"Sešli jste se dnes, abyste veřejně vyjádřili svůj postoj a zabránili tak zlu, na které doplácíte nejen Vy, ale my všichni. Chtěl bych Vás ve Vašem úsilí podpořit i když z důvodu nemoci tak bohužel nemohu učinit svou přítomností, tak alespoň takto zprostředkovaně.

z televizní obrazovky Byl jsem členem Obč.komise a s případem V.Filipce, nebo spíše s negativními poznatky o jeho chování jsme se setkali již tehdy, na počátku devadesátých let. I když rozhodnutí prověrkové komise bylo, že je nezpůsobilý další služby, a to z důvodu, cituji : Pro porušení předpisu ve služebním postupu vůči občanům, porušením zákona, - konec citace, konečné rozhodnutí Obč.komise pak znělo ponechat ve službě, avšak se zásadní podmínkou přeřazení mimo Studénku. Tehdejší rozhodnutí Obč. komise bylo velmi vstřícné, a panu Filipcovi byla dána ještě jednou šance, aby dokázal, že má své místo u nově vznikající demokratické policie a také, že má Vaši důvěru. Tuto šanci však nepochybně promarnil.
Organizátor petice P.Lazecký Zaměstnání policisty je služba občanům a pokud policista nedokáže občany bránit a sám ctít zákon, musí jít dělat něco jiného. Jako policista požívá ochranu veřejného činitele a tu nikdy nesmí zneužívat pro sebe. Občanské komise byly jednou z možností veřejné kontroly a byly zde také proto, aby napomohly obnovit důvěru veřejnosti k policii. Některým vládnoucím se však stal občanský vliv na práci policie bohužel nepohodlným, a tak byly ke škodě věci zrušeny. Tuto činnost pak dnes musí alespoň z části suplovat novináři a díky jim za to.
Jsem rád, že jen mlčky nepřihlížíte ke zlu a všechny Vás zdravím"
(MU)