Majetkoprávní groteska pana přednosty

ing.J.Svoboda Do nadpisu by se dalo použít i pořekadlo jiné, například udělat pytláka hajným. Jde totiž o jmenování dosavadního přednosty okresního úřadu ing. Josefa Svobody správcem státního majetku. Pomiňme, že je to jakási naturální obdoba zlatého padáku, dát končícímu přednostovi další funkci.

Jistě za oněch dvanáct let ve funkci vykonal mnoho nejen pro sebe a blízké, ale i pro občany okresu, jenže pokud se zacházení se státním majetkem týká, tak v tomto případě je to spíš ztělesněním pořekadla udělat kozla zahradníkem, či pytláka hajným.

Těm méně znalým občanům připomeňme, že již v roce 1991 se mu podařilo den předtím, než Nový Jičín by obdržel zpět svou radnici tuto budovu prodat Čs. spořitelně. Následně byl vyzván, aby se za toto počínání omluvil a natáčen televizní kamerou tak přečetl text, který mu napsali jiní. Důvodem nebylo to, že by nebyl schopen jej napsat, ale to, že předchozí omluvu překroutil tak, že o omluvu vůbec nešlo. Omluva však městu Novému Jičínu radnici nevrátila. Stalo se tak až po letitých soudech.

Nelze nevzpomenout na takové záležitosti, jako bylo povolení demolice hřbitova v Šenově a následný rozprodej cenných pomníků, neboť to byla záležitost pouze morálky, což byly věci, které tehdejšího náměstka ministra Jaroslava Kopřivu dle jeho slov nezajímaly. A nejen jej, ale ani samotného ministra vnitra Jana Rumla nejenže nezajímaly dokladovatelné morálně vadná jednání, ale stavěli se do role advokátů počínání přednosty, pomíjejíce i právní a finanční problém, který v témž roce způsobil tím, že dal pokyn k převedení státního majetku obcím.

Tehdejší ředitel OBP Vavrečka pokyn ruče splnil, aby si vzápětí jeden z mnoha desítek nezákonně převedených domů v Bílovci od města koupil. Ani jeden z nich si nedělal starosti s tím, že takovéto zacházení se státním majetkem jednoduché a i laikovi srozumitelné ustanovení zákona zakazovalo. A zde se jednalo o nebytové domy v hodnotě několika set milionu korun, které by se v rámci řádné a rychlé likvidace OBP staly součástí okresního rozpočtu a mohly být okresním shromážděním rozděleny.

Povzbuzen ochrannou rukou nynějšího zákonodárce Jana Rumla požádal ještě přednosta o “dodatečnou vyjímku” na svůj a Vavrečkův počin, což je totéž, jako by si chycený pytlák skočil pro lovecký lístek. Kdyby o tom rozhodovalo ministerstvo vnitra, tak by dodatečné schválení nezákonnosti nepochybně prošlo, jenže ve věci příslušné ministerstvo privatizace bylo alespoň v Ježkově době dbalé svých zákonů a posléze se stalo to, co se stát muselo. Města nezákonně nabytý majetek vydat nechtěla a likvidátoru OBP nezbylo, než dát věci k soudu a soudní pře je věc složitá, drahá a pomalá.

Takto se podařilo, že OBP není dosud zlikvidován a výnos z jeho likvidace se nestal okresním příjmem, ale OBP nyní sídlí v luxusní vile bývalého majitele kloboučnické továrny za střeženými vraty přístupný jen ve vymezené hodiny.

Shrnuto a podtrženo ještě tedy ani po 11-ti letech likvidace není podniku konec a jasné je jen to, že přednostův pokyn a Vavrečková realizace přišla setsakramentsky draho, nepočítaje v to souhlasné stanoviska ministerstva tam, kde by při řádném procesu převodu státního majetku souhlas nebyl. Přednosta Josef Svoboda si byl pevností svého postavení tak jist, že se ani v pozdějších letech se státním majetkem moc nemazlil.

vila na Slovanské ulici O co více stát přišel, o to levněji přišla přednostova zástupkyně p.Machačová k bytu. Komu ze zaměstnankyň se poštěstí, že jí zaměstnavatel za své, v tomto případě za státní peníze zřídí byt nedaleko pracoviště a ještě jej do onoho bytu vede za ruku, asi proto, že pochází odjinud a mohla by zabloudit.

Jak se provedlo samotné stavební řízení, kde se musí dokladovat vlastnictví nemovitosti je záhadou, protože nedlouho na to, co se rozhodlo o zrušení okresních úřadů se zjistilo, že onen dům není státní, ale města Nový Jičín a to vzápětí p.Machačové státem zřízený a státem zaplacený byt prodalo. A nejen jí, ale dalšími bydlícími a spoluvlastníky se stali za levný peníz tajemník města M.Šrámek a soukromá firma Bergenie spol. s r.o. Ta ovšem nikoliv nadlouho, neboť svůj podíl následně prodává světe div se, čirou náhodou ing.Josefu Svobodovi, přednostovi Okr.úřadu, nyní správci státního majetku v tomto okrese.

Titulní stránka týdeníku Region ze dne 12.11.2002

No není to správce státního majetku k pohledání ?

(Vl)