Hákový kříž a pomník milicionářovi

Několik měsíců zůstává bez povšimnutí v bezprostřední blízkosti historického náměstí hákový kříž. Že si toho nevšimnou představitelé města a radní by se ještě dalo pochopit, protože možná tím směrem nechodí snad vyjma radního Lossmanna, který zde venčí psa.

Nevšimne si jej však ani městská policie, která by měla dbát dodržování zákonů a veřejného pořádku. Jenže ta namísto toho, aby si všimla i takovýchto věcí tak se stará hlavně o to, zdali někdo neparkuje zadarmo.

Nakonec co, když radnici nevadí komunistický pomník s milicionářem, tak proč by měl vadit hákový kříž.

hákový kříž u tržnice milicionář před novou Spořitelnou
(Vl)