Hradební zeď
aneb okno odnikud nikam
(Šumný Nový Jičín II)

Kdo viděl film o našem městě (Šumný N.Jičín) uváděný Davidem Vávrou, tak si zřejmě taktéž jako já uvědomil, jaký přístup máme mnohdy k stavbám, které postavili naši předchůdci. Zajisté každému z občanů našeho města nebylo moc do smíchu při pohledu na herce prodírajícího se porostem na dně městského koupaliště. A to buďme rádi, že si filmový štáb nevšiml dalších památkových a architektonických skvostů, které by vydaly na další díl možného seriálu. Jen pro názornost namátkou jeden skvost :

Před několika léty se naši představitelé města rozhodli prodat pozemek pro stavbu tehdejší IPB, nyní ČSOB. Ačkoliv sami o sobě mají mínění, že jsou městskými patrioty, tak se zasadili o to, aby s realizaci stavby banky zmizel kus historického opevnění s výpadovou brankou, který někteří historikové považovali za unikátní. Bohužel za osobního přispění i samotného starosty zmizela část hradby, která přežila třicetiletou válku, první světovou válku, druhou světovou válku a čtyřicet let komunistického režimu. Výhrady vznesené na jednání městského zastupitelstva byly m.j. odbyty i takovým zdůvodněním, že tento díl hradby nebyl zakreslen v katastrální mapě.

Malý kousek hradby, který nebyl zbořen byl doplněn opravdu "historickým" způsobem. Pomineme-li už samotnou stavbu ČSOB, která působí dojmem, že vznikla rekonstrukcí stodoly na mausoleum, tak kdo se postaví u této banky pod ono okno vedoucí odnikud nikam má možnost vidět památkový skvost. Kamenné zdivo je doplněno zdí obloženou keramickým obkladem tvářícím se jako cihla a umně odvodněno rourovým systémem z pozinkovaného plechu. Asi i materiál nové zdi se stydí za takový přístup a tak zeď uprostřed praskla a dle sádrových terčíků praská dále, zřejmě v úmyslu propadnout se do země.

Mám za to, že do země by se měli spíše hanbou propadnout zejména p.starosta Wessely spolu s těmi členy městské rady a městského zastupitelstva, pro které byly peníze získané za pozemek důležitější než historická památka a kteří pro takový vandalský návrh hlasovali. Co na to "Klub rodáků", nejsou náhodou někteří jeho členy ?

Vl.Šimík