Je po volbách (14.11.2002)

Tak to máme na čtyři roky za sebou a i když ještě nejsou zvolení konšelé v čele se svým starostou, kdy toto proběhne na ustavujícím zasedání 19.11.02, můžeme tak trochu bilancovat nad volebním kláním a jeho výsledky :

Vítězem se stala ODS a buď jim k zisku devíti mandátů z devětadvaceti popřáno. Získala o jedem mandát víc, než v minulém období a jelikož její koaliční partner KDU-ČSL, jak už dokonce před volbami veřejně proklamovali, má zase o jeden mandát méně (pět), než v minulých volbách, vyjde to na stejně. Jejich další společný koaliční partner KSČM získala taktéž shodný počet mandátů jako minule, tedy pět. Sečteme-li tuto čtyři roky sdílenou radniční koalici, je to postačující nadpoloviční většina. Byla by to však také zároveň ale ostuda pravicové ODS, čehož jsi je asi vědoma neboť by postačilo oslovit jiné, demokratické partnery a většina by byla rovněž zaručena. Ostatně po minulých volbách měla ODS tu samou možnost, pojistila se však komunisty, aby jim to dle slov lídra P.Týleho zajistilo klid na práci.

I.Týle Již před volbami zveřejnil I.Týle, že se s KDU-ČSL dohodli kdo bude starostou a nijak nezakrýval, že to bude právě on. Nyní má vítězná ODS možnost vybírat své partnery z dalších seskupení a sice : ČSSD 5 mandátů, Sdružení nezávislých 3 mandáty, nebo Zelení 2 mandáty. Lídr ODS se však nechal v městské televizi slyšet, že by do toho šli s komunisty znovu, přesněji řečeno se všemi, včetně KSČM.


Ono totiž získané vítězství ODS není takovým vítězstvím, jak by si asi sama strana představovala. Proslýchá se, že chce dokonce za neúspěch svých členů vylučovat ze strany. Ne však ty, kteří si svůj neúspěch zavinili, ale ty, kteří na jejich morálku a činy již dlouhodobě poukazovali.

Nejprve je ale nutno zamyslet se nad tím, proč k volbám přišel téměř rekordně malý počet voličů, necelých 33%. U hodnocení tohoto čísla totiž převažuje aspekt, že jsou lidé, tedy voliči otráveni a znechuceni současnou reprezentací, což pro ODS a její dosavadní koaliční partnery KDU-ČSL a KSČM není tak dobrým vysvědčením, jak se snažil v děkovném hodnocení voleb uvádět lídr ODS a kandidát na starostu p.Týle. Na druhé straně si tito nespokojeni občané svou nepřítomností u volebních uren zvolili právě to, co kritizují a chtějí změnit. V neprospěch vítězství ODS, však hovoří ještě jeden fakt, a sice, že z kandidátky této strany byli zvoleni vlastně jen čtyři členové novojičínské ODS, tedy menšina a zbývajících pět je bez politické příslušnosti a mohli by ve skutečnosti kandidovat i za jiné seskupení. Kuriozitou nebo spíš důkazem stranické práce ODS zůstane, že bezpartijní kandidátka z 21. místa dokonce přeskočila některé dosavadní čelní funkcionáře ODS, kteří se do místního parlamentu nedostali.

Podle politické příslušnosti je složení zastupitelstva následující : 19 bez pol.příslušnosti, 5 ČSSD, 4 ODS, 1 KSČM. Že zde někdo schází ? Ano jsou to lidovci, neboť z této kandidátky postoupili všichni bezpartijní a jejich ztráta dalšího mandátu je také výmluvná. S hodnocením dosavadního starosty Wesselyho (KDU-ČSL), že to byl pro lidovce úspěch, lze souhlasit jen z toho pohledu, že to mohlo být ještě horší.

Strana zelených si udržela, dalo by se říct standart a byli tedy se dvěma mandáty úspěšní i přesto, že se jako jediným nepodařilo uspět se svým lídrem. ČSSD počítala s lepším výsledkem, ztratila totiž jeden mandát. KSČM nevybočila ze svého a obhájila pět mandátů. Nový subjekt – Sdružení nezávislých, získalo tři mandáty, což může být povzbuzující a dobrý začátek. Nejen to, ale mohlo by se stát i jazýčkem na váhách. Za povšimnutí stojí ještě jeden výsledek a sice celkové pořadí samostatně získaných hlasů, nikoliv stranických, ale volba osobnosti na svých kandidátkách :
1. P.Orel (SZ), 2. I.Mílkek (SZ), 3. P.Kramoliš (SNK), 4. P.Bártek (SNK), 5. P.Wessely (KDU-ČSL), 6. I.Vaněček (SNK).
(MU)