Ještě jednou plakáty

Že volební kampaň by měla být i připomínkou toho, co někteří kandidáti před zvolením slibují a poté co jsou zvoleni nějak zapomenou splnit, potvrdili i některé jiné, konkrétní plakáty.

Starostovi Wesselymu připomněl plakát, který byl umístěn na pomníku totality, jeho předvolební program, který ani za osm let vládnutí nesplnil. V tomto volebním programu stálo : Zasadit se o odstranění neblahého pomníku minulosti - milicionáře před zdravotním střediskem. Paradoxem zůstává, že to byl právě Wessely, který pak při konkrétním splnění tohoto bodu volebního programu, už ale jako starosta města argumentoval, že věc bude vyřešena a socha odstraněna při výstavbě nové spořitelny. Pak zasednul spolu s tvůrci tohoto pomníku do městské rady, respektive zadavateli tohoto "díla" a sice členy bývalé KSČ, dnes KSČM a bylo rázem po slibech.

milicionář před zdrav.střediskem nápis na plakátu umístěném na soše Plakát na soše před školou, kde byl I.Týle ředitelem : RODIČE, VOLTE IVANA TÝLE NEBO SE VRÁTÍ DO ŠKOLY UČIT VAŠE DĚTI

Další připomínkou, tentokráte na konání a činy místostarosty I.Týleho upozorňoval plakát, který naopak občany vybízel, aby jej volili, nebo by se patrně mohlo stát asi něco ještě horšího, že by se vrátil do školy učit děti. Autor tím zřejmě měl na mysli menší zlo, neboť na politikovi to "shoří".

(MU)