Pod svícnem bývá tma - kamera u Hypernovy

Kamera u Hypernovy

Pod svícnem bývá říká přísloví. Taky může být i přes den tma pod monitorovací kamerou natolik, aby se dalo vykrást auto. Pokud někdo nevěří, ať se spolehne na kameru monitorovacího systému na parkovišti u novojičínské Hypernovy a nechá se překvapit. V rušné části parkoviště před vchodem si nikdo nevšiml, že malá skupinka občanů se zajímá o obsah vozidla a nevšimla si toho ani obsluha kamerového systému městské Policie v Novém Jičíně. Ostatně nikoliv poprvé, protože již byl zde zaznamenán případ kdy lupiči vjeli autem až do supermarketu přes výlohu pro bankomat aniž si toho monitorující strážník několik hodin všiml a krádež bankomatu a díru jako pro slona objevila až ráno soukromá ochranka.

Aby toho nebylo málo, o co méně jsou strážníci bdělí, o to jsou komisnější v případě, že by vás zajímalo co se kolem vašeho vozidla dělo. Jste sice okraden, ze svých daní si platíte městskou policií ale nemáte nárok záznam zhlédnout, ten dostane jen Policie ČR, tedy v případě, že je vůbec pořízen a kamera se právě v inkriminovanou dobu nezabývala něčím pro obsluhu kamer zajímavějším či půvabnějším než je vaše vozidlo.

Ovšem ani v případě, že by monitorující strážník zachytil zloděje při činu nemáte vyhráno, protože na místo by musela dojet hlídka, což v případě, že není zrovna poblíž je s křížkem po funuse. Jediným kladným výsledkem nákladného pořízení kamery a jejího monitorování je tedy případný záznam, což může v optimálním případě vést k odhalení pachatelů, ovšem vaše šance na nalezení vrácení ukradených věcí je již v té době nulová, což i závěr onoho případu, který byl impulsem pro napsání článku dokládá.

Komentář: Aby toho nebylo málo, cenná kamera, pořízená na náklady města a městskou policií za městské, tedy veřejné finance monitoruje se sporným výsledkem parkoviště hojně občany využívané. Drobnou vadou ovšem je to, že toto parkoviště je soukromé firmy vlastnící supermarket Hypernova, firmy to movité, která zejména by měla mít zájem ochránit své zákazníky. Ta to sice činí, ale na náklady nikoliv své, ale na náklady města tedy daňových poplatníků. Zástupci města to ví a byli i v minulosti na to vícekrát upozorňování, ovšem bezvýsledně, městská kamera je na místě dodnes.

Přitom supermarket má zřejmě vnitřní monitorovací systém i ochranku. Ale proč by monitoroval i své parkoviště a vynakládal další prostředky když našel samosprávu ochotnou to dělat a financovat. Proč rozhodující městští činitelé Hypernově tuto výhodu poskytují, jestli z naivity či pro svou výhodu lze jen spekulovat. Nakonec, za své to nečiní, poskytují výhodu soukromé firmě za naše.......


(V.Šimík)