Kamerový systém odhalil více, než bylo na jeho obrazovkách.

Když jsme si v čísle 1 dovolili trochu ironickým způsobem popsat přístup předsedy kontrolního výboru města p.Lossmana, který prohlásil sám o sobě, že nemá povahu, aby vše kontroloval, neměli jsme tušení že se v blízké době náš názor na neschopnost kontrolního orgánu města potvrdí.

Dostala se nám do rukou zpráva tohoto výboru o provedené kontrole "funkčnosti městského kamerového dohlížecího systému". Tato zpráva už při zběžném prostudování je evidentně povrchní a tento názor není jen náš.

"Zpráva" se převažující měrou zabývá teplotou na dispečinku, vhodností koženkového křesla obsluhy, nábytkem, hlukem z ulice a rozmístěním obrazovek a navrhuje nápravná opatření až po stavební úpravy. Což o to, pohodlí obsluhy má vliv na schopnost sledovat dění na obrazovkách, "zpráva" se však jen velmi okrajově a nekonkrétně zabývá tím, co má v zadání, funkčnosti či nefunkčnosti kamerového systému, příčinami nefunkčnosti a náklady na opravy. To už pomíjíme to, že by se měla zabývat tím, zdali jsou kamery tam, kde je jich nejvíce třeba pro bezpečnost občanů a zda nejsou umísťovány v rozporu se zákony naopak na místa soukromých objektů.

Podíváte-li se potom i na jiné výstupy z kontrolní komise, nyní kontrolní výboru, můžete si připadat jako člověk, který do "puzzle" vloží rozhodující díly a objeví se pěkný obrázek.

Jenže tento obrázek moc pěkný není. Ukazuje, jaký výsledek vznikne, když se prosadil dlouhodobý trend novojičínských představitelů, aby předsedou komise byl člen městské rady, jaký vliv má to, že předsedou je člen politické strany s největším počtem mandátů a nikoliv zástupce opozice, aby tak kontrolní orgán prováděl veřejnou kontrolu nad veřejnými věcmi. V podstatě alibistické výsledky kontrol pak mohou mít i příčinu v osobních, stranických podnikatelských a zaměstnaneckých vazbách, kdy je evidentní, že si tito lidé nemohou dovolit jít do nekompromisního šetření věcí.

Komentář V.Šimíka :

Už za doby, kdy jsem byl v kontrolní komisi v období 1994-98 jsem na vlastní kůži zažil pokus ze strany městské rady, která je skoro totožná s tou dnešní, aby nebyly zveřejněny závěry kontrolní komise, které odhalovaly závažné nedostatky, ne-li přímo komploty při přidělování bytů a to i u členů městské rady samotných.

Od té doby se tito lidé poučili. A aby se již nestalo to, že se občané dozví o nepořádcích na radnici, tak obsadili nynější kontrolní orgán takovými lidmi, kteří skýtají záruky loajality, ovšem nikoliv vůči voličům a občanům, ale vůči radnici. Může si dovolit zjistit nedostatky ten, kdo je zaměstnán v městské instituci, kdo je vedoucím pracovníkem městského podniku, nebo ten, kdo pro město soukromě provádí určité služby či má domovnický byt v městské instituci ? A další podle svých slov nemá na to povahu, jiný evidentně základní potřebné znalosti pro kontrolovanou problematiku.

A tak je výsledek dopředu naprosto jasný nejen v případě kontroly kamerového systému, ale obecně. Zjistí se pouze to, co je dovoleno zjistit, co se nedotkne výše postavených a občanům se sdělí pouze to, co moc neodhalí, aby neutrpěl pečlivě a dlouhodobě vytvářený hezký obraz představitelů města. Volby jsou totiž za dveřmi a na radnici je třeba zůstat anebo tam alespoň dostat takové lidi, kteří skýtají záruku toho, že se občané nedozví o poměrech a praktikách tam panujících posledních osm let.

(Vl)