Kdo dělá městu ostudu a poškozuje jej

Naše město, přesněji počínání novojičínské radnice se stalo předmětem pozornosti médií v poslední době vícekrát.

V létě minulého roku to bylo nezákonné hlídání soukromých objektů městskou policií, nyní se zjistilo, že městští strážníci vybírali pokuty za vjezd do centra města neoprávněně a novojičínská radnice musela svou nezákonnou omezující vyhlášku zrušit. Krajské noviny zase zkritizovaly rondely, přesněji jejich počet na běžný kilometr. To nemluvě o dalších věcech, které jako podhoubí bobtnají více méně neviditelně pod příkrovem a které jen čekají na mediální zveřejnění sdělovacími prostředky.

To, proč tomu tak je a proč se věci řeší fundovaně až po mediální ostudě či nátlaku dotčených občanů je evidentní. Zvolení radniční představitelé totiž ztratili schopnost naslouchat nejen občanům, kteří je zvolili, ale svými podivnými přáními jak co má být nutí i městské úředníky počínat si odchylně od předpisů, kterými se jakožto odborníci mají řídit a v jejichž smyslu mají svým představeným radit. "Zvolení" je mnohdy používají nikoliv jako poradce, ale na to, aby "obílili" a do právního rámce ošatili jejich pochybný nápad. Jenže čas od času se najde občan či skupina občanů, která se nedá a potom nastane nejprve kolotoč polopravd, lží a tajení informací.

Ani tato radniční obrana se již nedaří tak, jak by si "zvolení" přáli a výsledkem je mediální přetřásání, ve kterém je potom naše město v obraze nikoliv lichotivém.

(Vl)