Kdo pojede na Hrad

Pozvání zástupcům města Nového Jičína do Jízdárny Pražského hradu, kde 17.dubna bude předána cena "Za nejlepší přípravu a realizaci Programu prevence městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2001" je bezesporu významnou událostí v životě města. I když nominace mezi tři nejlepší ještě není výhrou, už samotná nominace je úspěch.

Bylo až s podivem, že členové městského zastupitelstva dne 27.března, kde p.starosta Wessely informoval o pozvání vzali celou záležitost s obvyklou netečností, jako by jim ani nedošlo o jak významnou záležitost jde.

Problém ovšem je v tom, kdo by měl město Nový Jičín zastupovat, protože v případě p.starosty Wesselyho nešlo nevzpomenout jeho osobní přispění k demolici části městského opevnění z 15.století, kdy město prodalo pozemek i s hradbou tehdejší IPB pro novostavbu banky, které hradba vadila při výkopech pro podzemní garáže.

Přitom pro postavení peněžního ústavu bylo dost prostoru před poliklinikou, a to nemluvě o architektonické úrovní stavby a její vhodnosti umístění v okraji městské památkové rezervace (MPR).

Foto : MU Historická památka musela ustoupit novostavbě banky nepříliš zdařilé úrovně.Foto : MU Foto : MU

To není věznice, to je novostavba ČSOB z pohledu MPR. Napravo torzo hradební zdi

Bohužel přes protesty, a to i na jednání zastupitelstva nikomu z vedení města nevadilo, že banka historickou hradbu zbourá a tak mohl městský úředník dokonce odpovědět, že hradba nebyla zakreslena v katastrální mapě, tedy dle něj jako by nebyla.

Z přístupu vedení města bylo zřejmé, že jim jde především o peníze za pozemek, nikoliv o historickou památku a nyní by měl představitel s takovým přístupem zastupovat město při významném památkovém ocenění na Pražském hradě.

Foto : MU

A nejen to, neboť ve stejný den, kdy p.Wessely informoval členy zastupitelstva města o nominaci mezi tři nejlepší se osobně zasazoval o to, aby záměr postavit vícepatrové garáže na ulici Resslové zůstal v plánu regenerace městské památkové rezervace (MPR) a dokonce obhajoval zvýšený provoz v MPR s tím, že se bude jezdit jen "malý kousek"dovnitř.

Bylo by absurdní, kdyby starosta Wessely, jehož praktické počínání by jej nominovalo spíše na cenu Bestia triumfális, jakousi to památkovou obdobu Ropáka, přejímal za město 17. dubna na Pražském hradě případné památkové ocenění.

Proto by mělo město poslat zástupce, na jejichž rukou nelpí prach vandalské demolice historické památky.

(Vl)


Zde by měly stát vícepatrové nadzemní garáže, příjezd přes pěší zónu od Komerční banky