Mluvčí OŘ PČR N.Jičín Bývalý  člen StB J.Mlejnecký

Falešná profesní kolegialita

Kdyby nebylo nepravdivého vyjádření mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR N.Jičín v televizním zpravodajství týkajícího se kauzy dvou estébáků podezřelých z nátlaku na faráře v 80 létech v tom smyslu, že byli ponecháni Občanskou komisí bez povšimnutí, tak by ztěží bylo vzpomenuto následných, souvisejících záležitostí:

Ať již z nekompetentnosti, či neznalosti problematiky práce někdejších Občanských komisí se občanům z jejich úst dostalo klamné informace, když uvedla, že J.Mlejnecký byl Obč. komisí ponechán v policejních službách. Důvod je mnohem prozaičtější. Novojičínská Obč.komise záležitost nátlaku na faráře dvěma estébáky vůbec neprojednávala. Nikoliv však z nedbalosti či lenosti, nýbrž proto, že se o existenci takovéto policejní "práce" vůbec nedozvěděla. Navíc v době projednávání práce policistů okresu Nový Jičín Obč. komisí nebyli oba podezřelí ve službách oddělení StB, takže se v seznamu nevyskytovali a nemohli být se všemi ostatními estébáky na doporučení Obč.komise od policie vyřazeni. Dalším důvodem bylo, že vedoucí pracovníci policie byli velmi skoupí na podávání informací Občanské komisi a pokud se již nějaký poznatek občanů o nepříliš dobré práci policistů dostal na stůl, tak se snažili vše bagatelizovat a všemožně své kolegy omlouvat se záměrem uchovat je pro další práci u policie.

Pro názornost lze uvést i některé příklady toho, jak vedoucí pracovníci Policie okr.Nový Jičín se závěry Obč. komise naložili :
Občanská komise rozhodla, že další setrvání jednoho z policistů u policie není vhodné, protože byly poznatky o jeho hulvátském přístupu k občanům. Byl tedy od policie nucen odejít, jenže po několika letech byl opět přijat zpět (to musely být perfektně zvládnuté psychotesty!?), aby zanedlouho byl od Policie znovu “odejít” pro podezření z pojišťovacích podvodů.

Jiný policista byl sice ve službě „s odřenýma ušima“ ponechán, nicméně s podmínkou zařazení na nedůležitou funkci. Jakou myslíte, že dnes tento policista funkci zastává? Možná, že je odpověď pro někoho až neuvěřitelná, ale onen policista je druhým nejvyšším mužem Okresního ředitelství Policie ČR Nový Jičín.
To, že u Policie nadále pracují policisté, kteří jsou známí svým hrubým chováním není nic ojedinělého. Do ztracena se pro nedostatek důkazů směřuje kauza Mlejnecký, Krkoška versus katolický kněz, který se raději k soudu nedostavuje a tím dle soudce zdržuje soudní řízení, v rámci kterého se neprokázalo, že jeho několikaletý špatný duševní stav je zaviněn bývalými estébáky.
V podstatě totožně skončilo jiné policejní zacházení, tentokráte nikoliv za doby totality, ale za doby nynější, kdy pravda a láska vítězí. Jeden z policistů novojičínského obvodního oddělení byl natolik lačný pravdy, že si pro svědka dojel do zaměstnání, nasadil mu pouta a nepříliš laskavě s ním zavadil o stěnu, aby jej posléze v předklonu spoutaného eskortoval před hosty restaurace, kde svědek pracoval, do policejního auta. Zda takovéto policistovo počínání bylo pro něj rozhodnuto tak, že u policie setrval m.j. proto, že to bylo spravedlivě a objektivně posouzeno, či svou roli sehrála vysoká okresní policejní funkce jeho otce, shodou okolností výše zmíněného, ztěží posoudit. To, že u policie může setrvat přes výhrady občanů a petice i mlátič se Studénky je pro občany ztěží pochopitelné, a mnohým připadá, že není rozdílu mezi někdejší VB a současnou Polici ČR. Nové budovy, nové vybavení, nové zbraně a pendreky, mamutí akce Kryštof, a vedle toho snad každý den nová policejní aféra. Všichni v tomto státě ví, že Policie ČR ztratila v důsledku toho u občanů kredit a vzbuzuje pochybnost, jestli je vůbec oprávněna občany vést k pořádku. Jedinými, kdo to zřejmě neví jsou policejní prezident Kolář a ministr Gross, protože kdyby to věděli, tak by samozřejmě rezignovali. Dlužno říci, že nynější neblahý stav nejde jen na jejich konto. Svůj podíl, a značný podíl na tom má i někdejší ministr Jan Ruml, kromě dalšího i tím, že zrušil předčasně jediný subjekt, ze kterého měli policisté alespoň trochu respekt, tedy Občanské komise složené z civilistů, a tedy nepodléhající falešné kolegialitě, která se projevuje v případech kdy policisté šetří policisty. Nakonec proč by si počínali jinak, když práci lékaře šetří lékaři, či práci soudce soudci. Jde zde přece rovněž o profesní kolegialitu.

(Šimík Vl. - člen bývalé Obč.komise)