Zpronevěra na Komenského škole a lži místostarosty Vindiše

místostarosta Vindiš, později tajemník MÚ místostarosta Týle, později starosta Již vícekrát v polistopadové minulosti se bylo možno setkat s jevem, pro který je těžké vysvětlení. Tento úkaz se týká novojičínské radnice, potažmo jejího osazenstva a to zejména na volených čelných funkcích. Zřejmě v prostorách působí nějaký zlý duch, který způsobí to, že ačkoliv je tam zvolen zdánlivě slušný a spořádaný občan, po nějaké době se u něj začíná projevovat syndrom zamlžování, utajování, manipulace s fakty, protiřečení a ve zvlášť závažných případech lhaní. Nepostihuje všechny a plně, ale poslední tři volební období tento syndrom napadl a přemohl většinu uvolněných funkcionářů. Nejhůře postihl v minulém volebním období tehdejšího místostarostu I.Týleho, nyní začíná zřejmě přemáhat nynějšího místostarostu Vindiše.

Jinak si totiž nelze vysvětlit jeho vyjádření v místní televizní debatě, kdy na téma veřejnosti známé několikamiliónové zpronevěry na Komenského škole prohlásil, že management školy nezklamal, nezklamali ani nadřízení, kteří měli provádět kontroly, a že se tak stalo díky rafinovanosti hospodářky. Člověku, který nemá k dispozici kontrolní zprávu, a to je většina občanů, by se jeho slova mohla zdát pravdivá. Jenže kdo ji otevře, tak najde pravý opak. V kontrolní zprávě jsou zdokumentovány například paragony na věci, které se školním provozem evidentně nesouvisely. Tímto se dostává do rozporu místostarostovo tvrzení o rafinovanosti hospodářky a taky jeho tvrzení o kontrole ze strany nadřízených, kterým byl ředitel I. Týle. Pokud by tehdejší ředitel a nynější starosta města I.Týle účetní evidenci např. v roce 1996 jen zběžně zhlédl, muselo mu být podezřelé například to, že se pro školu v době prázdnin, tedy v červenci kupovalo dřevěné uhlí. Taky dětské pleny z Baby centra lze stěží považovat za běžnou potřebu Základní školy, ale nechť. Ovšem zakoupení šejkru pro školu je již poněkud zarážející a ztěží zdůvodnitelné. Tvrzení místostarosty Vindiše o kontrole a nikoliv nedbalostí tehdejších ředitelů (I.Týle, M.Bortl-nynější ředitel gymnázia) vyvrací i pasáž ze zprávy, ve které se konstatuje naprostá absence kontroly :

"Hlavní příčinu tohoto stavu u organizace lze spatřovat v nedostatečném (téměř žádném) kontrolním systému organizace, což vyplynulo z podrobnější analýzy větší části účetních operací, tj. neomezená důvěra a pravomoc hospodářky školy, účetní operace neprošly schvalovacím procesem, jak ukládá zákon o účetnictví ..."

Tomu taky nasvědčuje několik faktů. Jedním z nich je doba 12 let, kdy školní peníze mizely a taky poměr zcizované částky z provozních prostředků školy v rozsahu cca 10 až více procent. Na své výplatní pásce by to každý ihned zkontroloval, zjistil a reklamoval, na školních účtech to zodpovědné nebolelo. Znamená to, že nadřízení hospodářky nejen projevili "důvěru", ale léta zanedbávali své povinnosti, ať již z nedbalosti či pohodlnosti, případně nekompetentnosti. To ovšem v televizní debatě nezaznělo, protože se to radnici nehodilo.

Pravda by totiž mohla nynějšímu starostovi a kandidátu do krajského zastupitelstva I.Týlemu v očích veřejnosti ublížit a tak se radniční kolega Vindiš pokoušel nalakovat věci v rozporu s fakty na růžovo. Jestli to byly lidské ohledy, kolegialita, či se projevil zájem z důvodu zvolení na stejné kandidátce se můžeme ovšem jen domnívat. Paradoxem však zůstane, že se I.Týle dokonce zaštiťoval tím, že získal od školského úřadu odměnu za manažéra roku.

Komentář: Co způsobuje tento letitý syndrom sdělovat veřejnosti ze strany některých představitelů novojičínské radnice věci jinak, než se udály či než vypovídají fakta, má několik vysvětlení. Někteří tam přijdou slušní, ale rychle se přizpůsobí praktikám těch, kteří jsou služebně starší. Jiní takoví jsou již před zvolením a zvolení jsou proto, že o jejich charakterových vlastnostech a počínání nemají občané dosti informací. Vyčítat to občanům až tak nelze, hlavním viníkem jsou sdělovací prostředky. Místní, radnicí financovaná televize je radničně proservilní léta, okresní noviny Region se tomuto blíží stále více, o městském informátoru nemluvě, tam si radnice dá jen věci dle libosti. Tak si taky potom mohou radniční strany sdružené do koalice dělat co se jim zlíbí, kandidovat lidi nikoliv zaručující prospěch městu a občanům, ale takové, kteří jsou s nimi na jedné vlně vzájemné prospěšnosti a vzájemné loajality. Když se k tomu přidá jen omezené množství informací a ty dostupné se zaobalí a vhodně okomentují, splní to ve volbách nakonec svůj účel. Jde přece o to, aby se na radnici nedostal nikdo nepovolaný, kdo by do tamních letitých praktik mohl vidět a nedejbože to občanům jakožto věc veřejnou sdělit. A šetření policie? Nemusíme si asi dělat iluze, stačí vzpomenout jiné kausy, např. Šrámkovou vilu.

(V.Šimík)