Komunální volby v Novém Jičíně (V.Šimík)

Několik staronových volebních subjektů se staronovými tvářemi nachystalo v Novém Jičíně své kandidátky,
aby se ucházeli o přízeň voličů.
Vůbec termín nynějších komunálních voleb je nešťastně určen na dobu Památky zesnulých,
i když by nebylo od věci, aby se z některých opětně kandidujících stali političtí zesnulí.

V Novém Jičíně navíc na tento termín připadá ještě jedno výročí nepříliš důstojně s volbami korespondující a to
80 let organizovaného vývozu komunálního odpadu.


KSČM
Zmiňovat se o kandidátce a programu KSČM je zbytečné. Už samotná existence tohoto uskupení ve třetím tisíciletí je podivná, neboť v závěru tisíciletí minulého se komunistická ideologie dostala na první místo v počtu obětí a zřejmě předstihla i německý nacismus. A tak přes bodré tváře a hezká slova je zřejmé, že jejich záměrem je opět vzkřísit komunistický "Jurský park" s tím rozdílem, že masožravý ještěr vás sežere hned, kdežto komunisté si nás podávali více než čtyřicet let. Nyní sice nenápadně sbírají místečko po místečku v zastupitelstvech, městských radách a místa městských funkcionářů s tím, že komunální politika je o věcných záležitostech a nic se tedy neděje špatného, když jejich preference rostou. To jsou i slova některých místních novojičínských politiků jako např. lídra I.Týleho z pravicové ODS. Otázkou je, jestli při větších preferencích komunistů nedojde opět k tomu, že potom už další demokratické volby nebudou. Jenže to jejich omlouvatelům nyní nevadí, rozhodující je pro ně jak sami říkají klid na práci.

ČSSD
Velkou neznámou s velkými ambicemi je kandidátka a program novojičínské ČSSD. Velké ambice vyplývají s nedávných dobrých výsledků ČSSD v republikových volbách a zřejmě chce ČSSD více než to, co byla čtyři roky v Novém Jičíně, tedy v opozici. Fakticky však byla opozicí pouze do doby, než se její předseda a lídr kandidátky stal ředitelem BPM, neboť od té doby jeho výhrady utichly, zřejmě v souladu s pořekadlem čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Ty tam jsou doby, kdy ve sdělovacích prostředcích káral starostu Wesselyho za neoprávněné používání titulu Ing. a možná se časem objeví, že ani panem Hyvnarem používaný titul JUDr. není zrovna košer. A nejen to, neboť městská šuškanda nyní šíří zprávu o další aféře na bytovém podniku. Pokud se sejdou po volbách všichni v té sestavě jak doufají, tak z tohoto mračna určitě pršet nebude. Ani bývalý ředitel neodešel přes nepořádky a zpronevěry na jim řízeném podniku a byl odvolán teprve po létech bez zjevného udání důvodu.
V programu má ČSSD bod, který opravdu stojí za povšimnutí, a to důsledné kontroly hospodaření města a organizací městem řízených. Jak budou kontrolovat BPM, kde řediteluje jejich lídr lze stěží dopředu hádat. Škoda, že tento bod neměli v programu již v tomto období a jen tiše přihlíželi například tomu, jak město, potažmo pravolevá koalice prodává svému tajemníkovi za hubičku třetinu vily na Slovanské .....

Zelení
S jasným záměrem jde do voleb další strana, Strana zelených, mající na čele své kandidátky tandem Blábolil, Mílek. Pokud by záměrem bylo znovu dostat do městské rady p.Mílka, dostal by tak šanci promlčet se dalším volebním obdobím, v pořadí již třetím. Onen kandidát je pro svou mlčenlivou povahu žádaným a volitelným pro všechny politické subjekty, takže se necháme překvapit, jaký úspěch bude mít.

ODS
I.Týle M.Šturm M.Lossmann M.Baron

I kandidátka ODS je ozdobou nynějších komunálních voleb. Její čelo zdobí dosavadní místostarosta Ivan Týle, proslulý v našem městě tím, že co jednou řekne, příště popře, co nepopře, to překroutí. Ani další osobnost není nezajímavá, neboť zde není nikdo menší než sám předseda zdejší ODS Milan Šturm, člověk rád dělající pořádky s jinými, sám neschopný organizačně a demokraticky vést malou 32-člennou politickou stranu v Novém Jičíně. Další v pořadí Miloš Lossmann, radní a předseda kontrolní komise, který dle vlastních slov nemá povahu na kontrolování je jistě tahákem pro občany. Na místě pátém kandidátky se skví bodrá tvář Milana Barona, občanům spíše známého jako bývalého předsedu bytové komise, který přišel podle zjištění kontrolní komise neoprávněně k Městským bytovým podnikem nově opravenému bytu na náměstí, který za dva dny vyměnil s jiným radním. Ten nechal shodou okolností od architekta na onen byt ještě před provedením opravy zhotovit návrh úprav. Jinak jsou to vše zastánci čtyřleté koalice s komunisty v městské radě, což jim přes povědomost všech stranických špiček ODS naprosto bezproblémově prošlo.
I program stojí za povšimnutí. Úvodník programu hrdě tvrdí, že splnili co slíbili a s "čistým svědomím" předstupují před občany a slibují dále. A tak chtějí mimo jiné po svém osmiletém působení na radnici budovat fungující státní správu (asi je na to 8 let málo) a "definitivně vyřešit problém městského koupaliště". Což o to, někteří z nich se o to již pokusili před léty společně se starostou Wesselym prodat jej soukromé firmě k zasypání stavebním odpadem, takže si lze představit, jaký asi předloží návrh na "konečné"řešení. Ještě by bylo dobré, kdyby v tomto volebním období splnili to, co slibovali ve volbách v roce 1994 a byla by to paráda, zatím je to spíše jako ve známé písničce od Zicha není všechno paráda co .....

Nezávislí
Kandidátka zřejmě z lidí, kteří se jen tak nechtějí na dosavadní zatuchlou politickou, či spíše už mafiánskou novojičínskou scénu nečinně dívat a chtějí se pokusit věci změnit. Ztěží lze předpovědět, jak po čtyřleté propagendě stávajících struktur voliči rozhodnou a jakou váhu jejich program bude mít. Nicméně stávající strany nejsou konkurencí moc nadšeny a jsouce znejistěné krouží a zkoumají, koho nezávislí případně podpoří. Zatím od nich víme jen to, že komunisté od nich podporu nemohou očekávat už také proto, že mnohé z nich si pamatujeme z listopadové revoluce, a že se koalice dělají až po volbách.

KDU-ČSL
Kandidátka KDU-ČSL má šanci dostat se do Guinessovy knihy rekordů. Jak sami lidovci hned v záhlaví svého frázovitého programu podotýkají, je na jejich dvacetidevíti členné kandidátce 20 nezávislých kandidátů-nestraníků, což je ještě umocněno tím, že první člen KDU-ČSL je na 17 místě kandidátky. Kdyby si voliči KDU-ČSL počínali dle doporučení předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody ve smyslu toho, aby voliči nevolili nezávislé kandidáty a volili politicky vyhraněné osobnosti, tak by se na čelo dostal první ze straníků KDU-ČSL na novojičínské kandidátce p.Solař, protože ti předním jsou právě oni republikovým předsedou zatracovaní nestraníci včetně lídra Dobeše a starosty Weselyho. Převažující počet nezávislých kandidátů zabírající všechna volitelná místa ukazuje, že osobnostní potenciál novojičínské KDU-ČSL je nijaký a cela bída je ještě umocněna tím, že bývalý místostarosta a současný předseda novojičínské KDU-ČSL Ant.Urban kandiduje na posledním místě, možná doufaje v to, že se naplní slova "poslední budou prvními".
V programu mají lidovci zajímavý bod, který vychází z již zveřejněných slov p.starosty Wesselyho kdy chtějí podporovat modernizaci a znovuvyužívání starších průmyslových objektů. Slova jsou to hezká, nicméně praktické provedení toho, jak přesvědčit majitele takového soukromého objektu k zmíněnému nakládání je přinejmenším diskutabilní a je to spíše z oblasti zbožných přání. Jinak si vytýčili za cíl další čtyři roky "podle okolností" připravovat dále průmyslovou zónu, takže na konci jejich volebního období se tato bude dávat dohromady již 11 let. Další bombou, hodnou pozornosti je bod, kde chtějí "dbát na dodržování morálních zásad úředníka i zastupitele". Je jen škoda, že s podobným záměrem už nekandidovali v tomto období, neboť například prodej vily na Slovanské ulici tajemníkovi Šrámkovi rozhodně morální nebyl, spíše na odstoupení aktérů, tj. vedení města a městské rady. A tak si ani nevzali poučení ze svých chyb a udělali to po vzoru svého posledního kandidáta Ant.Urbana, který před léty jako vedoucí bytového hospodářství taky přišel "nestandartním" způsobem k novému, snad největšímu v Novém Jičíně přidělovanému bytu a hned potom, aby se tak nedělo vytvořil městskou vyhlášku o přidělování bytů, dle které už by se k žádnému bytu nedostal. I když on až tak za to nemohl, protože mu ten byt přidělila přednostně městská rada na doporučení dvoučlenné komise, v tomto počtu neusnášeníschopné, přičemž jeden ze dvou členů byla ještě jeho bývalá přítelkyně.