Foto : MU

Skupování majetku (bývalým) komunistou

Před rokem 89 bylo vlastnění nějakého majetku neslučitelné s ideologií komunismu a tedy i komunistů. Hodnotilo se to jako rozkrádání socialistického majetku. Když se podíváme dnes na jejich majetek je zřejmé, že se této ideologie rychle zřekli.

Na posledním jednání zastupitelstva města (30.5.2002) to asi nechtíc přiznal i jeden z jejich členů kandidující za KSČM. Když chtěl kriticky okomentovat žádost o koupi pozemku jednoho občana, doslova řekl : "Není to problém, buďto pán teda přistoupí na cenu města, anebo si parcelu nekoupí. Já nekupuji nemovitosti každý den, ale nějaké kupuji a cena se mně zdá ve městě N.Jičíně, to se nehněvejte i když ten pozemek je zabřemeněný, být moc malá." (přeloženo ze slovenštiny - pozn. redakce)

Kdo zná majetkové iniciativy pana Rovana, uzná, že byla namístě poznámka jednoho občana při vyřčení Rovanova vyjádření, že nějaké nemovitosti ve městě kupuje : "A hodně ich už zkúpil."

A tak by bylo možno pokračovat a hodnotit další bývalé i současné soudruhy. Kdo by jim však ale věřil. Snad jen novojičínští radní, kteří s nimi sdílí koalici. Vždyť také pan starosta Wessely s vystoupením koaličního partnera Rovana vyslovoval viditelný a slyšitelný souhlas.
(MU)