Samizdat předmětem místostarostovy kritiky

Po kritice tohoto Novojičínského samizdatu místostarostou Týlem v městském televizním vysílání nutno uvést některá fakta, aby bylo možno porovnat jak dalece byla jeho tvrzení pravdivá.

Můžeme-li shrnout místostarostovy vyjádřené pochybnosti, jde o příspěvky, které jsou podle něj již staré, tvůrcům jde jen o funkce, v demokracii nemá samizdat místo, je to předvolební taktika, není dán prostor druhé straně, atp.

Ze dvanácti příspěvků celého samizdatu byly zařazeny tři z doby nedávné, avšak ani to neznamená, že by se netýkaly dnešních poměrů. Vezměme např. článek týkající se slibované výstavby průmyslové zóny, která se "buduje" již šest let, takže by se dalo říct, že je to věc stará, ale zároveň nová neboť se bezprostředně dotýká téměř každého z nás. A po zkušenostech, kdy se začalo s falšováním historických událostí bude samizdat zveřejňovat opravdu věci staré a také věci historické.

Pokud by šlo o to získat nějaké posty, někteří z autorů nemají v úmyslu ani nikam kandidovat. Zajisté se ale stanou znovu předmětem kritiky právě z toho důvodu, neboť jen kritizují a do práce se nezapojí. Takže budou v podezření vždycky. (Nevstoupil ale pan místostarosta kvůli funkci do ODS ?).

Na nepatřičnosti a nešvary radnice bylo poukazováno, dnes by se již dalo s nadsázkou říct, v minulém století. Lze připomenout například tzv. žluté plakáty. Je navíc logické, že těm, kteří byli iniciátory změn po listopadu ´89 konkrétně v N.Jičíně, není jedno kam se počínaní představitelů politické scény dostalo. Názory máme a můžeme mít rozdílné, ale předkládání faktů od skutečnosti rozdílné být nesmí. Jak je známo, volební kampaň začíná právě skončenýma volbama. A jelikož politika je věc veřejná, nedalo by se vlastně vyjadřovat nikdy a k ničemu, neboť by to vždy byla předvolební kampaň.

V úvodníku samizdatových novin je zmíněno, že se v mnohém vracíme zpět před listopad ´89. Lidé jsou ze stávající politiky znechuceni a mají znovu strach. Zvolení zástupci se s přijetím do funkce brzy odtrhli od reality a zapomněli odkud vyšli a kdo je volil. Že jsou tu pro lidi a ne lidi pro ně, nebo pro svůj prospěch. Vytváří se garnitura privilegovaných pro které neplatí zákony, jsou přijímány legislativní paskvily, které nemají v demokracii místo, nebylo provedeno vyrovnáni se s minulostí, atd., atd. Právní stát bez spravedlnosti je jen zločineckým seskupením. A jelikož konkrétně v N.Jičíně se radní řídí podle vyjádření jednoho z nich : "My si to platíme, tak my si budeme rozhodovat co tam bude" ( myšleno sdělovací prostředky ), a máme proto s cenzurou zkušenosti, nezbylo než se vrátit k samizdatu, tentokrát již ale v elektronické podobě.

A nyní je možno porovnat zmíněnou kritiku, jak dalece byla oprávněna. Pan zástupce starosty si nepřečetl toto, nebojím se uvést nedokonalé dílko celé, neboť stačilo jen kliknout na odkaz připomínky a již mohla být slyšena strana, kterou nazval, ta druhá. Na rozdíl od městského zpravodaje, kde se opravdu nemůže nikdo jiný vyjádřit a kde se pozitivně prezentuje město, proti čemuž nic nenamítáme, za peníze nás všech.

M.Urban