Byt 5+1 pro vedoucí informatiky městského úřadu

Okna bytu na Lidické č.1 z náměstí Vchod do domu na Lidické č.1

Kdo měl ten nápad, aby se místnosti o celkové výměře 159,6 m2 bývalého Občanského fóra, později kanceláře ODS a ještě později pracoviště majetkoprávního odboru měst.úřadu na Lidické ulici č.1 upravily na cca pětipokojový byt se zatím neví. Nicméně takovýto záměr novojičínští radní schválili (6.2.2003) a ten pak procházel schvalováním orgány města. Vniveč by tak přišly nákladné stavební úpravy provedené městem, včetně zde z radnice optickým kabelem dotažených počítačových sítí.

Což o to, zvýšení počtu v centru bydlících obyvatel je žádoucí, jenže. A to jenže spočívá v tom, že "zájemce" o městem nákladně rekonstruovaný prostor je další z vedoucích úředníků radnice a to vedoucí odboru informatiky p.Kukolová. Slovo další znamená, že by to byl další díl seriálu nepříliš průhledných přidělování bytů pro vedoucí městských úředníků nebo představitelů samosprávy. Seriál byl započat již přidělením bytu tehdejšímu vedoucímu bytového odboru p.Antonínu Urbanovi a pokračoval přes přidělení bytu radního Strýčka a zastupitele Barona, až po přednostní přidělení bytu dalšímu nepostradatelnému, právníkovi p.Biskupovi. O jeho kvalitách se minulá kontrolní komise přesvědčila právě v souvislosti s kontrolou činnosti p.Kukolové, která před léty bez výběrového řízení nakoupila za značné prostředky, samozřejmě městské, počítačový software. Členy kontrolní komise se sice pokoušela zmást svým výkladem o nepotřebnosti provádět na takovouto transakci výběrové řízení, nicméně těm se to nezdálo. A tak se svým rozsáhlým právním výkladem o nepotřebnosti výběrového řízení pokoušel členy komise přesvědčit právě onen nepostradatelný radniční právník p.Biskup. Kontrolujícím, právně sice nezdatným amatérům se však ani jeho výklad nezdál v souladu s prostudovanými zákony a tak se obrátili na Úřad pro hospodářskou soutěž. Ten neposlal svůj názor na mnoha stránkách, za to naprosto jasný a to, že byl porušen zákon neboť koupi softwaru uskutečněném p.Kukolovou podléhalo výběrovému řízení.

Skutečností je to, že záměr zatím není schválen m.j. i proto, že některým členům poradní komise městské rady se to zdálo přece jen příliš a radě tento prodej nedoporučili. Jestli se v městských radních nakonec hnulo svědomí nebo nechtěli riskovat to, že si svá jména přečtou mj. i na webových stránkách, ví jen oni sami. Ať tak či onak je dobře, že záměr, který vyhlásili, nakonec schválen nebyl (30.4.2003). Dobře zejména pro veřejné finance.

(Vl)