Od pražského jara k 17. listopadu

Studenti při generální stávce (21.listopadu 1989) na novojičínském náměstí

Promítaný dokumentární film tvůrců TV studia ODTOHO zachycující vzpomínky přímých účastníků toho, co se dělo v letech 1968 a 1989 konkrétně v našem městě lze považovat za přínos hodný poděkování.

Zejména dokumentů o dění v listopadu 1989 je dost, týkají se však převážně Prahy a jen málo zasvěcených vzpomene na to, že i v malých městech a obcích byli lidé kteří pomáhali demontovat komunistický režim. I když manifestace byly početně menší a časově opožděné oproti pražským, měly nemalý význam. Nebýt toho mohl se dokonávající komunistický režim ještě pokusit a možná na čas úspěšně izolovat Prahu a tamější odpor potlačit. Protože však vznikla OF (Občanská Fóra) v převážné většině měst a obcí, nestačil totalitní režim svými policejními složkami vše obsáhnout a policisté uniformovaní i tajní již vlastně jen přihlíželi a monitorovali účastníky demonstrací.

Takto režim padl a do popředí se dostali noví lidé. Je ovšem otázkou, zdali jsou to ti praví, slušní a vzdělaní, schopní. Jak i v novojičínském dokumentu zaznělo, právě Nový Jičín neměl to štěstí aby se tak stalo. Někteří možná vzdělaní, podstatně méně je však slušných a další nikoliv schopní, spíše všeho schopni. Svědčí o tom i nedávný pakt pravice s komunisty na radnici, svědčí o tom i některé majetkové transakce. Pohrdání názory občanů, překrucování faktů, polopravdy, mystifikace a lhaní ve sdělovacích prostředcích, vzájemné vazby a výhodičky, to vše se bohužel po krátké přestávce po roce 1989 vrátilo jako bumerang zpět a tím ukázalo, že politická příslušnost k novým či starým stranám nemusí být zárukou toho, že zvolený představitel bude poctivě pracovat pro všechny občany.

Celý večer však nevyzněl pro účastníky premiéry defenzivně, jak by se dalo usuzovat z výše uvedeného konstatování. Právě naopak, ačkoliv všem přibylo let a vrásek a někteří již odešli navždy, tak ti ostatní evidentně neztratili zájem o věci veřejné a ani chuť je řešit. A toto poznání novou komunální garnituru straší nejvíce.

(Vl)