Dnes již za 10 let poněkud ošuntělá vila pod nemocnicí

Historický úspěch po deseti letech

Po více než deseti letech bylo soudní justicí rozhodnuto ve věci bývalého majetku KSČ v Novém Jičíně.

Po listopadu v roce 1989 byl přijat zákon o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR. Aby se KSČ vyhnula vypořádání se s tímto zákonem, vyměnila po listopadu 89 (30.3.90) onen majetek, v našem případě telefonní ústřednu nacházející se na OV KSČ, kterou by nejenže musela vrátit, ale taky by ji k ničemu nebyla, za honosnou vilu na Slovanské č.38, která patřila v té době OÚNZ. Cena nemovitosti a cena tel.ústředny byla čirou náhodou dle odhadu shodná, tedy cca 704 000 Kč. (Tyto majetky mezi sebou vyměnili za stranu OÚNZ, ředitel - MUDr.Ján Lehotský, za stranu OV KSČ, předseda - Karel Kuboš)

Proto se dne 30.5.1991 obrátila skupina tří občanů (M.Urban, V.Šimík, A.Forman) na tehdejší okr.prokuraturu. Ta ve svém vyjádření konstatovala, že pokud OV KSČ před 1.1.1991, tj. přede dnem účinnosti úst.zákona č. 496/90 (zákon o navrácení majetku KSČ lidu) převedl telefonní ústřednu bezplatně na OÚNZ, došlo by k vydání telefonní ústředny státu, neboť OÚNZ je rozpočtovou organizací. Aby bylo této absurditě zadostiučiněno, konstatovala krajská arbitráž, že šlo o bezplatný převod. Takže cokoli nepotřebného by tehdejší KSČ vyměnila za věci pro ně užitečné, šlo by o bezplatný převod a KSČ by nemusela nic vracet.

Po dalším naléhání oněch občanů na tehdejší poslance, aby upravili zmíněný zákon a žádosti na přednostu okr.úřadu, aby nechal přezkoumat onu hospodářskou smlouvu o výměně věcí, byl podán dne 9.1.92 návrh na zahájení řízení na určení o neplatnosti hospodářské smlouvy. Podle již zmíněných iniciátorů, smlouva vykazovala vadu neboť byla podepsána jen jedním zástupcem na každé straně a podle tehdejší platné legislativy, měly být za každou stranu podpisy dva.

A právě v tyto dny (27.3.02), po několikanásobné žádosti na přednostu okr.úřadu obdržel jeden z občanů písemné sdělení, že v této věci Okresní soud v N.Jičíně dne 20.9.2001 rozhodl tak, že určil neplatnost uvedené smlouvy a dále určil, že vlastníkem je Česká republika – Nemocnice s poliklinikou v N.Jičíně. Proti tomuto rozsudku však žalovaný, kterým je Komunistická strana Čech a Moravy, Praha 1, podal odvolání. O odvolání Krajský soud v Ostravě zatím nerozhodl, takže věc není ještě pravomocně ukončena.

Poznámka samizdatu : I když není toto rozhodnutí konečné, cítíme téměř po 11 letech velké povzbuzení, že není vždy marná snaha zasadit se o spravedlnost, jen musí být člověk obrněn velkou trpělivostí. Na deseti-leté průtahy chceme pochopitelně podat stížnost ministru spravedlnosti.

(MU)