Záměry majetkoprávní, aneb pozemek ostře sledovaný (Vl.Šimík)

Byvše se podívat na zastupitelstvo 13.12. t.r. viděl jsem to, co jsem neviděl za čtyři roky jako člen bývalého zastupitelstva, a to jsem byl jako jeden z mála přítomen na všech jednáních tohoto vrcholného orgánu města. Nepamatuji totiž, že by k prodejům městského majetku byla tak velká část členů zastupitelstva připravena, natož aby vystoupili s návrhem k projednávané věci. Nikoliv nedůvodně mám za to, že jejich ruce se mnohdy zvedaly a zvedají bez toho, aby věděli o tom či onom pozemku kde leží, natož aby věděli o okolnostech majetkoprávní změny. Jejich ruce se tenkrát a jak jsem viděl i nyní bez jakékoliv otázky zvedají tak, jak jim městská rada návrh připraví.

V jednom případě však tentokráte tomu bylo jinak. K bodu, kde se mělo na nějakém městském pozemku zrušit věcné břemeno průjezdu, de facto mnoho let používané a de jure odsouhlasené městským zastupitelstvem někdy v únoru 2001, vystoupili hned tři obeznámení členové zastupitelstva. Jako první vystoupil p.Hyvnar /ČSSD/, podotkl, že byl na místě a doporučil věcné břemeno zrušit. Další v pořadí p.Dobeš, dokonce radní /zvolen na kandidátce KDU-ČSL/ taktéž podotkl, že se na místě seznámil a taktéž doporučil věcné břemeno zrušit. Dalším v pořadí byl p.Baron /ODS/, taktéž byl na místě a taktéž navrhuje věcné břemeno zrušit. Následné hlasování zastupitelstva bylo jednoznačné a nepomohl ani názor právního zástupce občanů, kvůli kterým se věcné břemeno nedávno zřídilo či spíše legalizovalo. Věcné břemeno na předmětném městském pozemku se ruší.

Připravenost členů zastupitelstva je věc chvályhodná a lze jen doufat, že tomu bude napořád. Jednou začít museli a to, že se bedlivě seznámili s poměry a zrušili, co nedávno schválili není nic špatného. Jen škarohlíd by je podezříval z toho, že tak učinili v tomto konkrétním případě proto, že o takto ostře sledovaný pozemek projevil zájem bratr radního Milana Šturma a věcné břemeno průjezdu na kupovaném pozemku mu pochopitelně nevyhovuje. A ti občané, kteří vyšli naprázdno? Mají smůlu a dobře jim tak. Mají mít v  radě nebo alespoň zastupitelstvu nějakého bratra, švagra, strýčka nebo alespoň kamarády.