Maketizace a atrapy

Na svět se dostal geniální nápad v podobě osazení maket kamer pro zmatení zlodějů a pobudů, kteří nebudou vědět zdali kradou či loupí před kamerou opravdovou či falešnou.

Možná však, že by ještě více přestupce zákona zmátlo a zároveň ušetřilo z městské pokladny, kdyby se zakoupilo několik nafukovacích strážníků, nebo strážnic, kteří by se rozmístili po městě nebo jako spolujezdci do služebních vozidel. Anebo maketa služebního vozidla městské policie vůbec.

Foto : MU V další fázi by se mohly udělat i makety členů zastupitelstva města. Kdo se účastnil jednání tohoto orgánu vícekrát, tak by si jistě povšiml, že převážná část zástupců občanů za celé své čtyřleté volební období nepřišla s nějakým návrhem nebo připomínkou k stovkám a tisícům projednávaných věcí a jedinou známkou toho, že jsou naživu je zvednutí ruky pro předložený návrh. Tato pasivita není v Novém Jičíně specialitou určitých politických stran, ale jde takříkajíc napříč politickým spektrem. Kdyby se tito nahradili maketou a ruka dala na motouz ovládaný starostou či tajemníkem, tak by to z hlediska výsledků hlasování vyšlo nastejno.

Jsou dokonce takoví, kteří se dokázali promlčet v zastupitelstvu nejen jedno čtyřleté období, ale i osm a více let, zřejmě majíce dojem, že zastupují “mlčící většinu” občanů.

Rekordmanem v plnění bobříka mlčení by mohl např. být ing.Mílek, který je potichu nejen v zastupitelstvu, ale i v městské radě asi od roku 1990, a dalším, kdo má naději na stříbrného bobříka bude ing.Bárta, který dokázal až na jednu či dvě připomínky, které se týkaly jeho aktivit, osm let tiše a poctivě zvedat ruku pro každý předložený návrh.

Tito lidé jsou radničními představiteli velmi oblíbení, protože skýtají naprostou záruku toho, že odhlasují vše tak, jak to městská rada zastupitelstvu předloží a není divu, že si při koaličních jednáních v roce 1994 takovéhoto mlčenlivého zástupce lidu pan starosta Wessely do městské rady požadoval s tím, že výborně pracuje. Dozajista se můžeme těšit, že se “mlčenliví” znovu na kandidátkách politických stran objeví a budou další čtyři roky tiše zastupovat občany, kteří je zvolili. Je otázkou, jakým přínosem pro občany a město tito zástupci budou.
(Vl)