Marnotratná státní správa

nyní hledá peníze na dostavbu pavilonu novojičínské nemocnice a její představitelé se budou předhánět v tom, kdo bude více kritizovat neštědrou státní ruku. Přitom mnozí z nich v dávnější i méně dávné minulosti sami svými rozhodnutími pořádně hrábli do státní kasy.

Okresní prvenství by asi obhájil přednosta OkÚ, který po dobu svého více než desetiletého řízení tohoto úřadu neustále vylepšoval, rekonstruoval a přestavoval své sídlo počínaje vlastní kanceláři přes skleněné schodiště až po vybavení kanceláří řadových úředníků nábytkem na míru. Několik set tisíc korun taktéž stálo zřízení bytu pro přednostovu blízkou spolupracovnici v domě na Slovanské ulici a jeho další opravy. To vše bylo možné jen proto, že jej ve funkci vždy podrželi takoví zásadoví zastánci pořádku jako Jan Ruml, Jaroslav Kopřiva a Vladimír Zeman, kteří přes několikeré jednání podpořené fakty a doklady neshledali na přednostově neblahém počínání nic podstatně závažného. To, že přednostovo zbytečné rozhazování nevadilo ani většině funkcionářů ODS je nabíledni, neboť přednosta vstoupil do řad ODS.

Do svého svědomí by si při pohledu na nedostavěný pavilon měli sáhnout i lidé, v jejichž kompetenci byl prodej zdravotnických zařízení. Prodej tzv. Chladilovy vily, realizovaný za zlomek skutečné ceny je temnou skvrnou na tváři privatizace státního majetku. Přitom v materiálech, které koncem roku 1994 byly předány Okr.úřadu je upozornění tehdejší Okresní privatizační komise na značný rozdíl mezi účetní hodnotou a skutečnou hodnotou této vily i dalšího zdravotnického zařízení. Proč toho ti, kteří posléze prodej realizovali zmíněného upozornění nedbali ví jen oni.

Výčet by mohl pokračovat dále a zbytečně utracená částka by se postupně stále více blížila částce potřebné na dostavbu pavilonu. Paradoxně budou na jeho dostavbu nyní potřebné prostředky shánět i ti, kteří je v minulosti rozhazovali, případně ti, jimž takovéto počínání v různých parlamentních a politických funkcích nevadilo. Je samozřejmé, že pokud se jim cokoliv podaří zajistit, tak to dobře mediálně prodají a v očích veřejnosti tak budou těmi, kdo mají na zdraví lidu značnou zásluhu.

(Vl)