Na škaredou středu - obvyklý starostův únavný monolog

Zastupitelé změnili na předchozím jednání zastupitelstva termín konání z důvodu toho, že jim nevyhovoval "zelený čtvrtek" na středu, zvanou "škaredá". Něco z tohoto názvu ulpělo i najednání ZM, neboť bylo opravdu škaredé a tím, kdo se o škaredost zasloužil byl starosta města Pavel Wessely.

Již léta je členům městské rady i městského zastupitelstva známá jeho pověstná schopnost prosazovat svůj názor nebo své řešení tím, že případného diskutujícího unaví opakovanými, dlouhými, v podstatě nic neříkajícími monology. Takovýto tazatel nebo navrhovatel se ještě jednou nebo dvakrát pokusí zeptat, ale když slyší z úst starosty stále totéž, tak od další diskuse upustí.

Že takovouto svou "schopnost"(?) používal p. Wessely zejména vůči dotazům autorů samizdatu si již všichni zvykli, ale čas od času i jiným členům zastupitelstva dojde trpělivost a přijdou s jiným názorem na tu či onu problematiku.

Tentokráte vystoupil radní Lossmann (ODS) a navrhnul změnu plánů v městské památkové rezervaci, kde je pěší zóna, a paradoxně v rozporu s radničním trendem co nejvíce vyloučit z ní dopravu jsou plánovány třípatrové garáže na ulici Resslové v místě dnešního sklenářství.

Lossmanův návrh byl starostou jako obvykle odbyt dlouhým starostovým monologem bez toho, aby se o věci jednalo natož hlasovalo a přesně dle jiného obvyklého trendu se nenašel nikdo z členů zastupitelstva, kdo by jej podpořil. Na jejich omluvu lze říci, že absolvovat další dlouhý monotónní starostův monolog se při nabitém programu pochopitelně nikomu nechtělo.

Je ovšem s podivem, že mu takovýto uspávací způsob "argumentace" a prosazování návrhů prochází v městském zastupitelstvu skoro již osm let a začíná to být na našem městě již znát. Namísto rušného průmyslového, obchodního a správního okresního centra se z města stává pomalu, ale stále více ospalé nezajímavé místo odpovídající starostově slovnímu projevu.

Pozn. : Jeden ze současných radních za ODS již dříve trefně přirovnal starostu Wesselyho k “uspávači hadů”

(Vl)