Nebytové prostory za 1 Kč

Vila na Slovanské č.12 O vile na Slovanské č.12, kterou od města získali : tajemník města ing. M.Šrámek (102.621 Kč), sekretářka expřednosty J.Machačová (184.585 Kč) a fa Bergenia s.r.o. (107.848 Kč) se Novojičínský samizdat již několikrát zmiňoval. Posledně uvedený nabyvatel následně pak prodal svůj podíl ing. J.Svobodovi - expřednostovi okr.úřadu.

Uvedené ceny lze ztěží nazvat cenami v místě obvyklými a nutno ještě připomenout, že se prodej uskutečnil bez znaleckého odhadu. Celá záležitost je z pohledu prodejních cen přinejmenším amorální, avšak dle šetření případu PČR nebylo postupováno v rozporu se zákonem.

Žádost o sepsání nájemních smluv zaslaná odborem majetkoprávním MÚ

Další skutečností, která taktéž určitě není v rozporu s pravidly je, že před prodejem této nemovitosti se rozhodla městská rada pronajmout tyto prostory již v úvodu jmenovaným za cenu jedné koruny české, za jeden metr čtvereční a rok.

Zajisté lze pak tedy chápat pochybnost novojičínských občanů, zda se měří stejným metrem.

Související odkazy s touto tématikou :

Zastupitelstvo k vile na Slovanské 12
Zastupitelé jednali o prodeji vily na Slovanské 12
Majetkoprávní praktiky
Majetkoprávní groteska pana přednosty
Dům na Zlodějské ulici
Křižíkova 3
Vila na Levné ulici

(MU)