Drahý nákup a levný prodej

Vila na Slovanské č.12 Jestliže se traduje, že stát je špatný vlastník a neumí hospodařit se svým majetkem, tak názorných ukázek můžeme sledovat v médiích množství více než malé, vše navíc konáno beztrestně.

Ani hospodaření obecních samospráv není vždy opravdovým “Hospodařením” s velkým H. A to se bohužel dá říci i o novojičínské samosprávě a také dokladovat.

Ve volebním období 1994-98 město Nový Jičín koupilo dům mezi ulicemi Hoblíkova a Žižkova s tím, že se tento dům zbourá a namísto něj se obě nedlouhé ulice propojí. Jedním z hlavních argumentů tehdejšího starosty p.Wesselyho, který se ve věci velmi aktivně angažoval bylo to, že se zpřístupní rozsáhlé městské pozemky. Toto zdůvodnění nelze považovat za korektní, protože ty se bohužel v tomto místě v žádném věším rozsahu nenacházely. Tehdejšímu městskému zastupitelstvu to však pro schválení koupě postačovalo a město Nový Jičín předmětný dům za 1.300.000,- Kč koupilo a k tomu dvojgaráž z ulice Žižkovy za cca 250.000,-.

Koncem minulého volebního období 1998-2002, kdy ceny nemovitostí rozhodně oproti minulosti neklesaly prodalo město Nový Jičín byty a k tomu spoluvlastnické podíly v domě na Slovanské 12. Nejvyšší patro bylo prodáno p.Machačové (v té době vedoucí kanceláře přednosty Okresního úřadu) za 187.000,-Kč, prostřední patro ing.Šrámkovi (tajemním městského úřadu) za 107.000,-Kč a přízemí fy Bergenia s.r.o. za 102.000,-Kč. K ceně nutno přičíst i cenu pozemků, úhrnem dům i s pozemky dohromady za 450.000,-Kč. Jistě nepřekvapí, že zanedlouho prodala firma Bergenia svůj podíl ing.Josefu Svobodovi, tehdy přednostovi Okr.úřadu, tedy osobě, která jako zástupce státu předmětný dům několik let udržovala, opravovala a nechala v něm zřídit za státní peníze byt pro p.Machačovou. To vše do doby, tedy do roku 2000, kdy se zjistilo, že dům patří nikoliv státu, ale městu Nový Jičín.

V roce 1989 bylo i na nedalekém náměstí voláno po tom, aby do čela města a jeho úřadu přišli slušní, vzdělaní lidé, kteří budou zde pro občany.

a) stalo se tak b) drobná chybička se vloudí c) bohužel - opět jsme naletěli d) je to na defenestraci

Související, předešlá témata :
Majetkoprávní groteska pana přednosty
Dům na Zlodějské ulici
Křižíkova 3
Vila na Levné ulici