Foto : MU

Nedostatky v hospodaření Beskydského divadla

Na zasedání zastupitelstva položil dotaz radní M.Šturm, kdy ocitoval ze zprávy finančního výboru : "V měsíci srpnu finanční výbor projednal výsledky hospodaření města za první pololetí roku 2001. Členové však kritizovali skutečnost, že příspěvková organizace Beskydské divadlo vykazuje po několik období po sobě ve svém hospodaření ztrátu s tím, že musí být přijatá opatření, aby se tato situace nadále neopakovala."

Konkrétní dotaz pak zněl, zda se finanční výbor zabýval touto záležitostí a jestli navrhuje nějaká opatření, aby se situace neopakovala ?

Předsedkyně výboru uvedla, že na jednání byl přizván ředitel divadla - doktor Bártek (že by další falešný doktor - pozn.redakce) a další. V současné době nelze říci nakolik Beskydské divadlo hospodaří, zda kladně nebo záporně (máme předposlední květen 2002 - pozn.redakce).Foto : MU

Ještě zajímavější byla pak odpověď místostarosty Týleho a sice, že pan ředitel předložil návrh nápravných opatření v radě města, jako např. snížení finančních nákladů provozu restaurace "Můza", takže rada města byla s těmito kroky seznámena. Tedy totožná rada ve které zasedá i tázající se M.Šturm, nebo že by ne ?

(MU)