Neveselý Wessely

Nerudná reakce a vyhrožování trestním oznámením novojičínského starosty p.Wesselyho redaktoru Mynářovi, který si dovolil do silvestrovského zpravodajství dát vymyšlenou zprávu o starostově vystěhování pro neplacení nájemného je názornou ukázkou toho, jak se někdy může vlastní nedůslednost nepříjemně vrátit. Jako redaktor týdeníku Region se p.Mynář a jeho předchůdci v podstatě vyhýbali psát tak, aby poskytli občanům pravdivý obraz o tom, jak se radniční představitelé chovají, jak uvažují, pro co a proč se zasazují o to či ono. Namísto toho, aby novináři pochválili co k pochválení a strhali co špatné, psali a píši jak sami říkali objektivně a vyváženě, přesněji řečeno o ničem a některá choulostivá témata odložili raději úplně. A spolu s městskou televizí, která poskytovala zpravodajství podobné kvality tak za několik let navodili dojem, že v čele města máme vševědoucí, nedotknutelné, kteří čas od času sestoupí mezi smrtelníky do hlediště basketbalového klubu, zdraveni servilnější části občanů. Po několik let musel provozovatel městského televizního vysílání předávat videokazetu před odvysíláním na radnici. Autocenzuru pak dokonce přiznal i v zápise. Tak si radniční zástupci zvykli na svou mediální nedotknutelnost, zvykli si na to, že jejich názor je ten jediný správný, neschopni naslouchat těm, kteří je zvolili, jsouce obklopeni a podporováni takovými, kteří jako v pohádce o císařových nových šatech nevidí holou realitu a jen jim pochlebují.

Řečeno čistě teoreticky, takovým svodům může podlehnout i opravdu slušný člověk. Bláhový televizní redaktor Jakub Mynář si myslel, že tito naši "slušní lidé" jsou alespoň na Silvestra schopni se zasmát byť sami sobě a sklidil, co sám pomáhal zaset. Nicméně zanedlouho je prvního dubna a uvidíme, zdali mu starostovo napomenutí stačilo, nebo si bude ještě troufat tropit si z veličin aprílové šoufky. Ty jsou v případě představitelů jiných měst jimi přijímány jako přirozená součást politického života komunálních politiků. Pro názorný příklad nemusíme chodit daleko neboť ve vedlejší obci je starosta dokonce iniciátorem obdobných taškařic, a to zdaleka jeho jméno nepochází ze základu "veselý". V porovnání s televizním pořadem "Stalo se" by se dalo říct, že silvestrovský šot o starostově stěhování byl v tomto slabým odvarem.

(Vl.Šimík)