Nezbytný majetek města - Hašpicův dům

Nový Jičín má mnoho významných domů. Některé z nich jsou veřejnosti známé, jako Stará pošta, o jiných toho veřejnost mnoho neví a mezi tyto patří tzv. Hašpicův dům. Pro ty, kteří nevědí, kde se tento dům nalézá, tak se jedná o dům mezi ulicemi Hoblíkova a Žižkova, asi v půli těchto ulic. Významným se stal v okamžiku, kdy tento svému majiteli již nepotřebný a chátrající dům se stal nanejvýš potřebným pro město Nový Jičín. Koho to byl na městě jasnozřivý nápad se již asi nikdy nedozvíme, ale o jeho koupi se zasazovali hned dva. Jak pan starosta, tak ing.arch. Raška předstoupili před několika léty před městské zastupitelstvo s tím, že je nutné tento dům pro město Nový Jičín koupit z důvodu toho, že město dům zbourá a na jeho místě se zřídí nová ulice, která propojí obě ulice výše zmíněné.

Pokud v tomto okamžiku vážený čtenář zírá, tak není sám. Zíral jsem taky a nejen zíral, ale na důvody, proč by mezi oběma nedlouhými ulicemi mělo být propojení v podobě nové ulice jsem se zeptal. Odpovědi se mě dostalo takové, že je to v územním plánu města, aby se zřídil roštový systém a dále bylo mě sděleno, že se tím zpřístupní rozsáhlé městské pozemky. Kdo zná, jak vypadají jednání městského zastupitelstva v Novém Jičíně, tak tomu je naprosto jasné, že ptát se dále nebylo možné. Bylo naprosto zřejmé, že p.starosta a p.Raška mají nepřeberné množství důvodů pro koupi domu a ostatní členové zastupitelstva se tvářili jako obvykle, když jsem se dovolil na něco zeptat, totiž otráveně. Zřejmě všichni kromě mě věděli, proč se dům kupuje a mé dotazy jim oddalovaly vidinu brzkého příchodu domů či návštěvy restaurace.
A tak novojičínské městské zastupitelstvo návrh dům koupit asi za 1,3 mil. korun schválilo a k tomu dvě garáže, přístupné z ul.Žižkové asi za 250 tis korun.

Od oné doby uběhly zhruba čtyři roky. Ulice, která by obě nedlouhé ulice propojila dosud není, a tak se rozsáhlé městské pozemky dosud nezpřístupnily. Ty se ostatně ani zpřístupnit nemohly, protože se v tomto místě prostě nenacházejí, pokud ovšem neměli oba pánové na mysli pozemky tak pro dva, možná tři domky. Jaký může být zájem o pozemek do jehož ceny se promítnou náklady na vykoupení domu a garáží, demolici domu a garáží, pořizovací náklad na komunikaci a inženýrské sítě a cena pozemku v místě obvyklá je nabíledni.

Před léty koupený, nyní městský dům dosud stojí a chátrá. Ale pokud by se přece jen ona ulice jednou zřídila, měl bych alespoň návrh jak ji nazvat. Mohla by se jmenovat Wesselyho nebo alespoň Raškova, případně Krátká nebo Drahá ulice. Možná by se to mohlo spojit a nazvat ji "Krátká a drahá Wesselyho a Raškova ulice".

Vl.Šimík