Novojičínská ODS

Text slibující informace ve skříňce ODS Každá politická strana se snaží přinést prostřednictvím různých médií co nejvíce informaci o své činnosti, obvykle jen o té lepší části. Zřejmě i to je důvod, proč informační skřínka novojičínské ODS informuje občany prostřednictvím výstřižku z novin o obecně známých věcech a to přesto, že ještě nedávno zde byly slibovány např. další informace k poměrně závažné místní záležitosti. Jedná se o prodej části vily na Slovanské 12 prominentům (m.j. tajemníku města ing.Šrámkovi) za podmínek, kdy kromě dalšího prodejní ceny představovaly zlomek cen v místě obvyklých a porovnání se znaleckým posudkem nebylo možno provést proto, že přes odvolávání se na něj, jej radnice podle všeho nenechala při prodeji vůbec vyhotovit.

Proč novojičínská ODS, která co do počtu míst na radnici a v zastupitelstvu představuje jakousi obdobu “vedoucí síly ve městě" je k občanům tak nesdílná, že by se spíše patřilo hovořit o omertě je nasnadě. Ti, kteří podivný prodej nejprve schválili, jej potom taktéž co se veřejnost začala o věc zajímat i sami prostřednictvím kontrolního výboru zkontrolovali a titíž ve smyslu vše je v pořádku kontrolní zprávu znovu schválili. Otázkou může být, proč předseda kontrolního výboru p.Lossmann nebyl s to na jednání zastupitelstva na položené otázky týkající se prodeje ze strany občana vůbec odpovědět, ačkoliv věc před několika málo dny osobně “šetřil”, maje tedy mít vše v čerstvé paměti. Druhou otázkou je, proč se o “čistém” průběhu prodeje nepochválili tam, kde to nedávno slibovali, tedy ve své vývěsní skřínce ODS.

Vývěsní skříňky na ulici Lidická Takto se o věci veřejné občan od svých demokraticky zvolených zástupců nic nedozví kromě toho, že je ubezpečován, že vše proběhlo čistě. Samozřejmě nejde jen o tuto záležitost, neboť stejně “čisté” bylo např. ukončení letitého používání městské policie pro hlídání soukromých objektů, pokus prodat bývalé městské koupaliště soukromé firmě k zasypání odpadem, zahraniční cesty a stáže (studijní cesty), některé nákupy a prodeje nemovitostí atd…

Pokud by se někdo namítal, že se jedná v případě ODS ze strany autora tohoto článku o trefu do vlastních řad, tak má pravdu. Nebývá zvykem, když člen vlastní strany kritizuje prostřednictvím médií počínání svých spolustraníků. Jenže jiná možnost prostě není. Za doby předsedování MVDr. Milana Šturma v novojičínské ODS je schůzovní činnost natolik minimální, že nedává možnost položit otázky či výhrady právě tam. Již v minulosti toto bylo předmětem kritiky členů a ti se dokonce usnesli na pravidelnosti a řádném terminovníků, bohužel nic se nesplnilo a v organizaci, kde probíhá dlouhodobá eliminace lidí s vlastními názory od preventivního nepřijetí za člena až po vyhazov je možnost nápravy minimální, neboť většina z třiceti členného sdružení je spřažena léta vzájemnými vazbami natolik, že se musí vždy vzájemně podržet.

Jakékoliv odvolání nahoru je bezpředmětné, neboť Oblastní rada se svého času nejen nezmátožila ani k učinění jakéhokoliv počinu v případě, kdy novojičínská ODS proti usnesení Kongresu ODS pokračovala v kolaboraci s komunisty přímo na radnici prostřednictvím možná nepsané, nicméně faktické koalice v minulém volebním období, ale její předseda a poslanec PS Pavel Hrnčíř tuto koalici dokonce veřejně obhajoval a bagatelizoval. Bodejť by nikoliv, když jako místostarosta Bílovce měl stejný problém a právě na obdobných případech, jako byl jeho vzniklo v roce 1999 usnesení Kongresu ODS jakožto vrcholného orgánu koalice s komunisty na radnicích zapovídající. Dlužno říci, že s tímto postojem nebyl v ODS sám, neboť pštrosí přístup zvolili i vrcholoví politici ODS včetně nynějšího předsedy Topolánka.

Dovětek autora :

Je docela možné, že za tuto kritiku bude opět podniknut pokus mě z ODS vyloučit. Nebudu se však nečinně dívat na to, aby členové politické strany, kterou jsem zakládal na jedné straně slibovali “světlé zítřky” ve svých předvolebních programech a na straně druhé si potom počínali ve věcech veřejných neprůhledně, pod pokličkou neinformovanosti a praktikami, které již spíše patří k Palermu než k Novému Jičínu. Za pozlátkem různých, oku občana lahodících fasád a městských slavností a jiných oslavných rétorických šarád se umně skrývá další část života města a jeho samosprávy, která již tak hezká, radostná a nadějná pro občany města není, neboť začíná zapáchat.
Možná, že si jen pánové Týle, Šturm, Lossmann a někteří další špatně vyložili heslo z dob OF o návratu do Evropy, to ovšem znamenalo použít z Evropy to lepší, přiblížit se m.j. k demokratickým principům, právnímu stavu a nikoliv zde aplikovat praktiky ze Sicílie.

Vlastimil Šimík
Zakládající člen ODS, zatím pouze jednou vyloučen

PS: teď už asi schůze místní ODS brzy bude