Novojičínské “Novoty”

Nejedná se o to, že by natáčení stejnojmenného pořadu se konalo v Novém Jičíně, pouze některé pasáže jednání zastupitelstva města díky způsobu “moderování” starostou Ivanem Týle onen pořad připomínalo. Je evidentní, že pan starosta se rád poslouchá a rád je středem pozornosti, což je u některých menších lidí zřejmě kompenzace růstové nedostatečnosti. U jedinců, kterým příroda nadělila přirozenou inteligenci či u jedinců vzdělaných to obvykle stačí k potlačení sebepředvádění, v konkrétním případě to jde zřejmě na vrub novostarostenské euforie. Nakolik ony pasáže ve stylu baviče Novotného, či spíše Náhlovského přítomné zaujaly svědčí i kuloárové poznámky některých úředníků ve smyslu “ten ….. (cenzurováno pro nepublikovatelnost) by na konto mrtvých vtipkovat nemusel” apod.

Ne, že by se až tak stýskalo po způsobu řízení zastupitelstva ve stylu předchozího starosty Wesselyho, který s tváří Friga pronášel dlouhé monology kterými vyvracel každou námitku a případného dotazovatele odradil tímto způsobem od dalšího dotazu, protože zeptat se znovu znamenalo opět ještě delší monolog a tím dotazovatel upadl v nelibost u ostatních zastupitelů pro zdržování. Jenže ať již si o zvolených zástupcích myslíme cokoliv, tak je to přeci jen jednání vrcholného orgánu a do tohoto se až tak vše nehodí.

Zbývá jen věřit, že ony skoro ještě čtyři roky ve funkci budou stačit na nalezení úměrného způsobu řízení.

(Vl)