Novojičínský samizdat již více než rok

logo Novojičínského samizdatu

Novojičínský samizdat existuje více než rok (od 12.2.2002) a jak se zdá, pro nedostatek témat zřejmě zejména díky místní samosprávě nezanikne. Ta poskytuje dostatek námětů kterými se je potřeba zabývat a to i proto, že o většině v tomto samizdatu uveřejněných věcech, se bohužel jinde nepíše. Počátky byly zpochybňovány obavami, zdali si najde své čtenáře. Ale nakonec i hlas volajícího na poušti má svůj význam a jak se ukazuje, tak na poušti se dle statistiky návštěvníků Novojičínský samizdat zdaleka nevyskytuje. Neví se samozřejmě kdo jsou ti, kteří si tyto stránky otevírají, co je však možno ze statistiky vyčíst, jsou oblasti odkud čtenáři (návštěvníci) přicházejí. K velkému překvapení to nejsou jen místní a republikoví, ale přibývá pravidelných návštěvníků ze vzdálených míst zeměkoule jako je např. Austrálie, Izrael, Norsko, USA, Kanada.

Radnice a její představitelé, kteří se v samizdatu v hojném a nepříliš hezkém světle vyskytují tak paradoxně přispívají ke zvýšenému zájmu o naše město. Možná tím přispějí i k lepšímu turistickému ruchu.

Kdo by nechtěl poznat občany města, kteří měli v čele ještě nedávno starostu, který jako místní rodák a člen spolku rodáků připravil město o významnou památku a namísto udělení ceny Bestia triumfális si jel na Hrad pro ocenění za nejlepší přístup k historickému centru. Tentýž starosta přebíral ocenění za nejlépe připravenou průmyslovou zónu, jejíž honosný billboard dosud sice hlásá u hlavní cesty odvážný budovatelský záměr o zřizování této zóny, nicméně údaj o tom, že se tak děje již osm let zde schází a parcela se v současné době zelená jako již oněch osm let předtím. Brzy se očekává ovšem zásadní změna. Sice se nezačne stavět, ale dlouhodobý a draze již zaplacený záměr se má zrušit. Tím by zmizel i kontroverzní billboard.

Taktéž nikoliv každé město má starostu, jehož bylo záhodno zvolit do funkce proto, že v opačném případě hrozilo nebezpečí jeho návratu do školy. To nebezpečí bylo spatřováno v tom, že se u něj vícekrát ukázal názorový "vývoj". Jednou tvrdil to, podruhé ono, věc u politika běžná, u pedagoga učícího děti nežádoucí.

Je třeba přijet a podívat se, neboť podobných "pamětihodností" a místních rarit máme ve městě dost. A až budete unaveni naším místním Disnyleandem, tak si můžete spravit chuť opravdovými krásami historickými i přírodními. Jen je třeba přijet brzo, aby to místní samospráva zatím nenechala zdemolovat opět pro stavbu banky či supermarketu.

(Vl)