Řešení Novosad v dohlednu

Foto : MU Foto : MU

Jen přihlížející městská policie vedle řady aut porušující dopravní předpisy

Spěchající starosta na zápas kolem řady automobilů

Zdlouhavá přetahovaná mezi občany a novojičínskou radnici o to, zdali budou před domy občanů ulice Novosady parkovat auta návštěvníků bazénu a sportovní haly zřejmě skončí. Poslední jednání občanů na radnici vyústilo v dohodu, že město Nový Jičín požádá kompetentní orgány o příslušná vyjádření k osazení a tím navrácení dopravní značky zákaz stání na straně obytných domů tam bydlících občanů. V podstatě se dopravní řešení vrátí do původního stavu a občané budou spokojeni, že konečně dosáhli toho, že jim před okny domů nebudou parkovat a exhalovat vozidla návštěvníků.

Jestliže se říká konec dobrý všechno dobré, zde to ovšem platit nemůže. Celá několik měsíců (10) trvající anabáze různých jednání, spisování písemností, veřejných vystoupení a tiskových zpráv v novinách byla naprosto zbytečná a představitelé novojičínské radnice se v ní rozhodně neukázali jako zástupci občanů. Tolik protimluvů, manipulace nepochopení pro své voliče se jen tak hned nevidí a neslyší.

Připomeňme jen to, že několik let byl zákaz stání vozidel představiteli novojičínské radnice vědomě "tolerován", kdy tito chodili "nevšímavě" na basketbalová utkání kolem vozidel parkujících v zákazu stání. Na jiných místech ve městě jimi řízená městská policie ale naprosto nekompromisně obdobné přestupky stíhala.

Protože se na takovýto stav poukázalo, vyřešili to "naši" zvolení zástupci lidu k obrazu svému a to tak, že nechali dopravní značení odstranit a dbalí své pověsti to zaonačili tak, že se schovali za vyjádření policie ČR. Bohužel pro ně se pravda provalila a taktéž občané se nenechali odradit ani více než pětihodinovým čekání než na ně na zastupitelstvu přišla řada promluvit. Nenechali se ani v další fázi uchlácholit různými nekonkrétními sliby a posledním hřebíkem, který pohřbil radniční naděje na upřednostnění zájmů basketbalového klubu před zájmy občanů bylo paradoxně vyjádření policie ČR, dle kterého musí být zachován třímetrový pruh v každém směru jízdy. A protože ulice má šířku 7.2 m, tak u kraje zbývá míst tak na motorku a nikoliv na dvě řady motorových vozidel včetně autobusu. A je vymalováno.

I zlé však může mít v něčem pozitivní výsledek. Lidské povahy, jejich uvažování a charakterové vlastnosti se nejlépe ukáží v konfliktní situaci. Zde dlužno smeknout před občany z ulice Novosady, kdy tito povětšinou starší lidé se nenechali odradit a klidně a naprosto věcně hájili své a dosáhli toho, že radnice musela ustoupit. Ti z radnice a to jak starosta Wessely (KDU-ČSL), místostarostka Švubová (ODS) a místostarosta Ivan Týle (ODS) se ukázali bohužel jako obvykle. Jako obvykle byli pro ně občané až na posledním místě.

Dlužno říci, že nejenom představitelé novojičínské radnice se příliš nevyznají v zákonech, ale i policista č. 250140, který byl vyzván, aby uvedl dopravní situaci do souladu se zákonem tvrdil, že zákony zná a jemu postačuje jeden jízdní pruh. Po informování chování onoho policisty ředitelství policie, však byla chyba policisty uznána a dokonce přišla i omluva, což je třeba ohodnotit.

Paradoxní také zůstává návrh komise pod vedením pana Lossmanna (ODS), na osazení dodatkové tabulky : Po dobu konání sportovních akcí, stání povoleno. Jedná se o návrh naprosto slabomyslný, neboť by musel někdo určovat nejen to, jestli je či není sportovní akce, ale také není zřejmé, jak by se to dávalo motoristům a občanům na vědomí, (možná vyvěšením nějaké vlajky na stožár bazénu či vyvěšením autora návrhu ….). Nemluvě o tom, že to co občany ponejvíce obtěžuje a sice provoz automobilů při konání akcí by byl požehnán a ve dnech klidu by byli řidiči, kteří občanům až tak nevadí, postihováni.
(sam)