Nový starosta po osmi letech

nově zvolený starosta I.Týle Ve vydání týdeníku “Region” ze dne 26.11.2002 se občanům prezentoval nově zvolený starosta I.Týle. Ke zvolení do nejvyšší funkce ve městě je třeba mu popřát, aby jeho vedení bylo ku prospěchu našich občanů a hlavně aby po osmi letech tato změna v čele radnice byla k lepšímu. Jak velkou změnu tyto volby přinesly je ovšem taky možno odvodit z toho, že v městské radě z devíti členů jsou noví jen tři.

Nikdo nejsme bohužel dokonalí a proto tvrzení pana I.Týleho ve zmíněném periodiku “ Nic jsme nezkazili”, stačí konfrontovat s některými opravdu zkaženými věcmi :

Neexistující průmyslová zóna a hlavně nevůle tuto výstavbu uskutečnit a tím promarněná možnost státní dotace, může být významnou okolností v nezaměstnanosti občanů. Na promrhání šance upozorňoval představitelé města již poslanec parlamentu p.Kořistka. Nechat po čtyři roky zdevastované městské koupaliště na pospas bezdomovcům je také další zkáza. Kritická situace a nevyřešené parkování u bazénu, svedení nejhustšího provozu mezi dvě nádraží a následně do klidové zóny je minimálně zpackaná záležitost. Nezákonné hlídání soukromých objektů městskou policií (MP) přes pult centralizované ochrany na jedné straně a krádež celého bankomatu za dohlížení městské policie přes kamerový systém na straně druhé. Neoprávněný výběr pokut za vjezd na náměstí díky nezákonné vyhlášce a instalace dopravního značení rovněž v rozporu s předpisy. Odměňování strážníků MP za množství udělených tzv. botiček, které šéf MP I.Týle nejprve veřejně popřel a pak nechal zrušit. Pochybná výběrová řízení prosazující zájmy určité skupiny a v neposlední řadě prodej části pozemku pro výstavbu dalšího supermarketu ve středu města. To všechno určitě nejsou jen bagatelní záležitosti a také to nejsou všechna pochybení, které se v minulém období radnici dostalo. Prodej obecního majetku za podhodnocené ceny a naproti tomu nezaplacení pozemků, které město využívá, rovněž nejsou věci s kterými by se mohla radnice chlubit. Ostatně i týdeník Region ve kterém se nový představitel města sebejistě až vychloubá, přinesl v předvolebním vydání některé objektivní důkazy o tom, jak dalece je tvrzení “nic jsme nezkazili” pravdivé !

Nechat se slyšet, že vzhledem ke svým zkušenostem nic jiného než tu funkci nejvyšší neberu, je nabubřelost. Sebekritičnost a uznání chyb se bohužel nenosí. Téměř historicky nejnižší účast voličů, také napovídá jak hodnotí občané minulé volební období. Začátek tohoto volebního období již také lecčemus napovídá. Namísto toho, že by koalice ODS, KDU-ČSL a SZ ponechali funkci předsedy kontrolního výboru jinému členu zastupitelstva a tak prokázali, že nemají co skrývat, obsadili jej paradoxně člověkem, který sám o sobě prohlásí, že nerad kontroluje. K pokračování pravicové koalice, jak se I.Týle vyjádřil, nutno připomenout, že pozapomněl na KSČM, neboť v minulém období byl ve vládě právě s nimi, což si ostatně veřejně pochvaloval. Čtyři roky tuto koalici, za kterou by asi dnes byla místní ODS zrušena, současný pan starosta podporoval a dokonce za kritiku takovéhoto spojení vyloučili zakládajícího člena ODS.

A ještě jednu pikantérii na závěr : K pochybení z minulosti, které bylo I.Týlem v tisku zlehčeno tím, že na rozdíl od těch radikálnějších z období revoluce, kterých si podle jeho slov váží, on chodil do prvomájových průvodů, chybí ještě jedno upřímnější vyznání. Že tehdy bohužel dostali hodnocení jako sebranka a lůza, kterým je třeba dát práci a ne aby někde demonstrovali za svobodu. Nevím, jak bychom s takovým hodnocením pochodili v EU, které proklamuje I.T. dnes?

Věřme tedy raději tomu nejnovějšímu předsevzetí a vyjádření : “Budu vstřícný a spravedlivý”
(MU)