v Občan se s vozidlem ke svému bydlišti bez pokuty jen těžko dostane, aneb sliby chyby

v Při projednávání bodu programu změny vyhlášky vjezdu motorových vozidel na náměstí a s tím spojeného zastavování a stání (ke kterému patrně mínila zást.starosty J.Švubová, že se shromáždilo přece jen více občanů) se vyjadřovali jak podnikatelé mající své provozovny umístěné na náměstí, tak i občané zde bydlící. Všichni byli velmi kritičtí vůči samotnému návrhu vyhlášky, kdy je podle nich v rozporu se zákony zakazován vjezd občanům zde trvale bydlícím, ale také vůči počínání samotných radních, kdy byl místostarosta I.Týle jedním z přítomných usvědčován ze lži.

Ř Je opět dalším paradoxem, když na jedné straně jsou bezprecedentně postihováni občané, kteří zastaví s vozidlem u svého bydliště, či provozovny a je jim nesmlouvavě nasazena tzv. botička a na straně druhé, se podle vyjádření samotného řídícího městkou policii a místostarosty Týleho vědomě, těmi samými strážníky, toleruje porušování zákona, např. v areálu před bazénem. V tomto konkrétním případě dokonce sám řídící městskou policii projde okolo řady aut parkujících v zákazu stání, aniž by sjednal nápravu, když tak před tím veřejně slíbí ve vysílání kabelové televize.