vedoucí odboru sociálních věcí A.Urban

Odborník na svém místě

Jestliže se radniční koalice postavila proti návrhu Nezávislých na členy kontrolního výboru, kdy se jednalo o občany, za kterými stála několikaletá práce a zkušenost v kontrolní komisi města, tak tato koalice svým návrhem na členy bytové komise ukázala jakého počínání je schopna. Jakožto člena bytové komise-odborníka shválila bývalého a zároveň současného vedoucího bytového oddělení Antonína Urbana. Je obecně známo, že v době svého řízení bytového odboru města přišel za nestandardních podmínek k bytu, navíc takové velikosti jaký se v Novém Jičíně do té doby a snad ani po té nepřiděloval. Zřejmě proto, aby se podobné “nestandartnosti” při přidělování bytů neděly, zpracoval iniciativně pro přidělování bytů nová pravidla a návrh vyhlášky. Kdyby jím zpracovaný předpis platil již dříve, tak p. Antonínu Urbanovi nemohl být přidělen byt žádný.

Kromě morální kolize je to i názorná ukázka toho, jak pro zástupce KDU-ČSL a radniční koalici mají obdobné hodnoty význam. Spíše by se jejich jednání dalo shrnout parafrází “když jsi náš, místo, post, byt, či jinou výhodu máš”.

(Vl)