Omluva místostarosty I.Týleho

v Po vyzvání reagoval místostarosta I.Týle na zaslaný dopis obviněním pana Urbana, že za situaci kolem bazénu může on, neboť byl členem komise pro dohled nad městskou policii a přestože na zmíněné ulici bydlí, nedovedl zjednat nápravu. Ve věci provozu pultu centralizované ochrany umístěné na městské policii taktéž, a on jako místostarosta se stal obětí, neboť na něj byly podány ze strany pana Urbana tři trestní oznámení. Další skutečnosti uvedené v dopise obhajoval tím, že novináři mají tendenci věci zkreslovat.

Ř Bezprostředně na to vystoupil M.Urban a uvedl, že se místostarosta dopustil další lži neboť žádné trestní oznámení nikdy nepodával a když chtěli v komisi prověřit provoz pultu centralizované ochrany, nebyly jim ze strany vedení města poskytnuté žádné dokumenty s tím, že je vše v pořádku. Ohledně porušování zákazu stání na ulici Novosady uvedl, že několikrát i písemně na tento problém poukazoval a dožadoval se zjednání nápravy.

Ř Je opět paradoxní, že bylo vytýkáno místostarostou něco, co sám přehlížel na rozdíl od toho druhého, který chtěl věci napravit.

Po přestávce vystoupil místostarosta I.Týle a panu Urbanovi se za některé věci omluvil

Vyjádření M.Urbana : O přestávce jsem panu místostarostovi při rozhovoru řekl, že jsem na zaslaný dopis očekával od něj naprosto jinou reakci a sice, že se k tomu postaví jako chlap a řekne, že prostě “ujel”. Nepovažuji za slabost člověka to, když se za chybu omluví, nýbrž naopak. A i když se omluva netýkala některých dalších popisovaných skutečností, je to krok, který pokud byl míněn upřímně, hodnotím.