Průmyslový park po sedmi létech

Foto : MU Na jednání zastupitelstva města se konečně dostal i průmyslový park. Jak jsme se již v tomto médiu několikrát zmiňovali a interpelovali na zastupitelstvu, po sedmi létech se z prvenství v ocenění za přípravu, stalo místo poslední. Vůli pokračovat ve vybudování této zóny, respektive nevoli dokazuje i vyjádření pana starosty Wesselyho, že by bylo lépe, než budovat na zelené louce, využít stávající prázdné podniky. Z televize pak zaznělo, že dokonce město od tohoto záměru v dané lokalitě upustilo.

Nyní se starosta města vyjádřil, že byla překonána závažná a zásadní překážka a město bude v nejbližší době schopno konečně připravit dokumentaci pro stavební řízení. Nyní je také nejblíže toho, dosáhnout na dotační titul.

To samé město, však ale propáslo několik let, kdy mohlo podat žádost o finanční příspěvek a přes sliby starosty Wesselyho, který se před dvěma léty veřejně vyslovil, že město tento rok žádost podá a v roce příštím, tedy 2001 očekává v průmyslovém parku již menší investory, dnes v roce 2002 zůstalo jen u slov.

Na zastupitelstvu však padl i návrh M.Šturma, aby město začalo etapovitě připravovat pozemek a na něm inženýrské sítě i kdyby finanční příspěvek neobdrželo. Dále pak, že sedm let po které se o průmyslovém parku jedná, jen Beskydského divadlo stálo oněch 49 miliónů, které by pokrylo kompletní inženýrské sítě celého parku. Při tom jak sám zdůraznil, jde o příměr, nikoliv o návrh tyto finance divadlu vzít. Je podle něj reálné dostat do rozpočtu roku 2003 oněch 12,5 mil. Kč na první etapu.

Starosta však ohodnotil návrh kolegy Šturma jako ne zrovna nejšťastnější vstup a že jeho názor nezněl příliš odborně. Sám že neví jak by se občané dívali na to kdyby se realizoval jeho nápad a že by bylo největší chybou jít do toho jenom s našimi penězi. Na to reagoval M.Šturm, že se máme rozloučit s představou, že na průmyslové zóně přistane letadlo se čtyřiceti investory.

Slova zastupitele Šturma byla v tu chvíli velmi reálná neboť aniž by o tom možná věděl, právě před několika dny na průmyslové zóně letadlo opravdu přistálo a nepřiletěli s ním investoři, ale radní svou nevoli při budování parku paradoxně zachránili život pilotu větroně, který zde musel nouzově přistát (blíže článek).

Šturmův návrh přijat nebyl a zůstalo zase jen u proklamací neboť v usnesení se praví, že město bude investovat jen za podmínky, že mu bude přidělen grand EU, nebo státní dotace.

(MU)

Příbuzná témata :

Průmyslový park
Budování průmyslové zóny
Wessely k Novákovi sedá I.
Wessely k Novákovi sedá II.