“Podpora” živnostníkům

Je nepochybně správné, že se představitelé města Nového Jičína zabývají změnou vyhlášky, která omezuje vjezd do centra města. Od doby, kdy se pěší zóna zřídila z důvodu toho, že se tam pohybovalo značné množství nakupujících se situace velmi změnila. Tehdy byly obchody na náměstí v podstatě jedinou možností nakoupit. Jenže se stavbou několika supermarketů počet osob v centru města se snížil na úroveň, že ani o trzích se tam nepohybuje tolik osob, co kdysi ve všední den. Nikdo nechce, aby z náměstí byl hlučný smogový autodrom ale přehodnocení omezení by bylo jak pro nakupující, tak i pro obchodníky nanejvýš žádoucí. Jenže novojičínští představitelé namísto uvolnění jdou cestou dalšího omezení, které ve svých konečných důsledcích může dospět do stádia, že se z náměstí stanou pouhé kulisy pro těch několik dnů městských slavností a jinak tam kromě několika málo turistů nikdo nebude. Ekonomické důsledky pro obchodníky a město samotné jsou evidentní, neboť obchodníci bez zákazníků ztěží budou moci platit takové nájemné, aby to bylo podstatným přínosem města na opravy těchto domů. Radniční přístup je důsledkem toho, že ti kteří na novojičínské radnici o věcech rozhodují v převážné většině nevzešli z podnikatelských poměrů a u některých z těch nemnohých podnikajících z jejich postoje trčí rohy osobních zájmů. Přitom většina z radních kandidovala s programem podpory malého a středního stavu, jenže zasednutím do křesel na to zapomněli.

A nejen na to. Jen tak může být, že po více než šesti letech není přes halasnou sebechválu radnice hotova průmyslová zóna, zůstává zdemolované městské koupaliště, město vykupuje domy, které potom jsou několik let prázdné, atd. Namísto účelného investování je jejich prioritou vyměnit dobré osvětlení náměstí za lepší, případně osvětlit morový sloup. Nebylo by férové říci, že nic neudělali, ale je bohužel pravdou, že podstatné věci těmto lidem unikly, a přidaly se věci, jako manipulace s veřejným míněním, lhaní a pohrdání názory občanů. Chování a výroky kolem hlídání soukromých objektů městskou policii a parkování v zákazu stání na Novosadech to dotvrzují víc než dostatečně.

Mnozí zajisté s lítosti postesknou při pohledu na dnešní zdevastované městské koupaliště

Vlastimil Šimík