Policejní mlátička ze Studénky

nadpraporčík Václav Filipec

Společenský magazín INSTINKT z 11.prosince 2003 otiskl reportáž zabývající se policistou ČR nadpraporčíkem Václavem Filipcem ze Studénky. Brutální počínání policisty dohnalo přes pět set lidí k sepsání petice za jeho odvolání. Pohár přetekl, když V.Filipec zmlátil občana V.Sklenáka z Bílovce za to, že při jízdě na kole zároveň vedl na vodítku běžícího psa. Pětisetkorunovou pokutu nechtěl V.Sklenák zaplatit neboť neměl peníze. Tuto reportáž odvysílala i ČT. Pan Sklenák skončil v nemocnici, když byl obuškem zmlácen tak surově, že se bolestí pokálel a v moči měl krev.
Na podobné praktiky a počínání policisty V.Filipce nepoukazují občané až nyní. Již před pádem minulého režimu se měl Filipec dle písemných stížností dostat před soud a být potrestán za obdobné chování půlroční srážkou ze mzdy. Po změně totalitního systému v roce 1989 projednávala Občanská komise (OK) z podnětu občanů tohoto příslušníka tehdejší VB. Na průběh šetření si jako její člen vzpomínám a chtěl bych přispět svými informacemi k tomuto případu :

Občanská komise zvolila některé své členy do tzv. Prověrkové komise (PK), která se jednotlivými případy zabývala a šetřila. Závěr PK, které jsem byl rovněž členem, pro příslušníka V.Filipce byl jednoznačný - nezpůsobilý další služby. Dle statutu pak tento závěr schvalovala samotná OK. V den schvalování případu Filipce přišel za předsedou OK člověk, myslím, že se jednalo o tehdejšího šéfa odborové organizace a na chodbě delší dobu debatovali. Po příchodu předseda OK sdělil, že byl obeznámen s některými dalšími skutečnostmi v případu Filipce a přes jeho počáteční, zásadový názor by chtěl členům OK sdělit, že chování V.Filipce, které někdy hraničí s brutalitou posuzuje již trochu jinak neboť se takto chová k lumpům a takové policajty potřebujeme. Někteří členové OK se bohužel tímto nechali přesvědčit a při závěrečném hlasování bylo rozhodnutí následující - schopen další služby s podmínkou přeložení mimo Studénku. Po shlédnutí nynější zprávy v ČT a s pocitem husí kůže, jsem nabyl dalšího důkazu o tom, že změna rozhodnutí některých mých kolegů byla tehdy chybou. Možná, že by se V.Filipec vrátil k policii na odvolání, jako v jiných případech, nebo by rozhodnutí OK nebylo respektováno, ale to už by byla spekulace. Co již spekulací není, je fakt, že je dnes V.Filipec šéfem policejních odborů.

(M.Urban)