Dopravní značení na ulici Novosady

Porušování dopravního značení nemusí být přestupkem

O tom, že se městskou policií vědomě tolerovaly některé přestupky, jak se vyjádřil jejich šéf a starosta I.Týle bylo již zmíněno např. v článku "Stejným metrem". Nyní jsou už tytéž přestupky klasifikovány jako případy, které jsou dokonce v souladu se zákonem.

Autobusové dopravovaní sportovců a návštěvníků kryté haly až téměř ke vchodu bazénu skrze zákaz vjezdu na ulici Novosady, se stalo běžným jevem. Někteří řidiči se patrně domnívají, že pasažéři autobusu jsou vlastně zásobovací zboží. Na radnici města přišla nyní stížnost, ve které se uvádí, že řidič autobusu přepravující osoby, nedbalý dopravního značení, nejenže vjíždí do zákazu, ale ještě zde, jako v posledním případě, po dobu téměř hodiny parkuje s nastartovaným motorem. Nelze se tedy divit, že tímto chováním vyvolal reakci zdejších obyvatelů, kteří jej šli, dle stížnosti, upozornit na nesnesitelný kouř výfukových plynů vnikajících do jejich domů. Zmíněný řidič na toto upozornění reagoval tím, že si dopravního značení nevšimnul a jelikož má startér v poruše, nemůže motor vypnout.

Po měsíci přišla na uvedenou stížnost z radnice odpověď, podepsaná místostarostou T.Vindišem, kde se v závěru uvádí, že dotyčný řidič autobusu, žádné dopravní předpisy neporušil. Občané Novosad proto podávají opětovnou stížnost na přestupkovou komisi.
(MU)