Předpoklady (Vl

Předpoklady (Vl.Šimík) :

Zřejmě proto, že se někteří občané dozvěděli, že mám čas od času výhrady k práci městské policie, upozornili mě na další z novojičínských anomálií, totiž na to, že na zámeckém náměstí, v místě to nanejvýš památkově chráněném, přístupném pouze pro vozidla přes pěší zónu, parkují přes den auta. Maje na mysli to, že jako řadový, zatím pouze jednou vyloučený člen ODS mám nejprve věci řešit na stranické půdě, obrátil jsem se na svého kolegu, člověka dle mne nanejvýš povolaného. Jako bývalý muzejní pracovník a bývalý předseda kulturní komise, nyní navíc několik let obchodující se starožitnostmi má k památkám zajisté kladný vztah a zajisté jej taková bezohlednost, jako parkování na zámeckém nádvoří pobouří natolik, že udělá přítrž. Navíc je radním, předsedou kontrolní komise a zároveň předsedou komise pro dohled nad městskou policii, takže nebude problém věc k šetření a provedení opatření uložit. Zmíněného by ověření si ani nemuselo moc namáhat, protože ze svého obchodu má okna přímo na zámecké nádvoří. Chyba lávky. Připomínka nepadla na úrodnou půdu.

Po schůzi jsem se dozvěděl, že ví odkud fouká vítr a že nemá takovou povahu, aby všechno kontroloval. Na dotaz, proč tedy dělá předsedu kontrolní komise jsem odpověď nedostal. Teprve později mi došlo, že je chyba ve mně. Žiji v tomto městě již dost dlouho, abych věděl, co se chce, co se žádá. Předchozí předseda kontrolní komise p.Prudič, a celá kontrolní komise totiž pracovala, kontrolovala a nacházela i to, co nebylo vedení města milé. Vyšťourat nepořádky bez ohledu systémem padni komu padni bylo možná správné, ale u vedení města nepopulární. Zjistit totiž například nepořádky při přidělování bytů, tedy na úseku, který tenkrát vedl nynější senátor Ing.Šula a taktéž do určité doby vedením města nepostradatelný a chráněný ředitel BPM Ing.Segeťa a na nichž participovali takoví slušní a spořádaní občané jako A.Urban, tehdy místostarosta, radní Strýček, tehdejší předseda bytové komise Ing.Baron, to se nedělá. Co se nedělá už vůbec, aby se to řeklo naprosto otevřeně veřejnosti, jak to kontrolní komise udělala. A aby se takový lapsus už neopakoval, tak staronové vedení města po volbách v roce 1998 kontrolní komisi rozmetalo a nahradilo novou, vedenou a obsazenou naprosto loajálními lidmi, například takovými jako p.Lossmann, který sám o sobě říká, že nemá takovou povahu, aby vše kontroloval. Předseda to kontrolní komise k pohledání. Lepším předsedou s ještě lepšími předpoklady by byl jen Pepek Vyskoč ze Švejka.