Průmyslová zóna v roce 2002

Foto : M.U. Průmyslová zóna se sice připravuje již sedm let a kromě bilboardu u hlavní silnice bez uvedeného časového údaje zatím nic nenaznačuje, že by se tam začalo něco dít. Nic nenaznačují po dobu několika let ani radniční vyjádření a tak se Novojičínský samizdat, respektive jeho autoři se dovolili přímo na jednání zastupitelstva 14.2.2002 zeptat starosty města p.Pavla Wesselyho a chtít po něm jasný, jednoduchý údaj, a to kolik hektarů z průmyslové zóny je ve vlastnictví města. Ze snad desetiminutového monologu se to však nikdo nedozvěděl a tak na dalším jednání zastupitelstva dne 30.5.2002 byl tento jednoduchý dotaz zopakován. A opět nic, tentokrát už nedošlo ani na monolog. Jestli to pan starosta v tu chvíli nevěděl, stačilo to říci a odpovědět příště. Protože jsme se chtěli skutečný stav dozvědět a odpověď nepadla ani na dalším, v pořadí již třetím zasedání zastupitelstva, písemně jsme vyzvali dne 7.8.2002 městskou radu a požádali o odpověď, předpokládaje, že v obvyklé měsíční lhůtě údaj dojde.

Foto : M.U. Nedošel, a jak je i z dopisu, který přišel po oné lhůtě zřejmé, že odpověď na dotaz vznesený 14.2., opakovaně 30.5.t.r. byla sepsána až 5.9.t.r, tedy po sedmi měsících, navíc v obsáhlé formě o objektivních potížích se soukromými vlastníky požadujícími moc peněz za své zbylé pozemky a o absenci vládní dotace a další a další věty o vyjádřeních toho či onoho pro či proti. Dopis obsahuje i jakési plánování kroků na dobu leden 2003, což je po komunálních volbách, tedy možná mimo časový horizont nynějšího vedení města.

Nicméně údaj, který nás zajímal, tedy že ze 45 ha plochy je ve vlastnictví města 35 ha a zbytek je dosud soukromý jsme tedy nakonec po jakési rétorické a písemné anabázi obdrželi. Jenže všechny musí napadnout, jak to udělali jinde, že si zaměstnanost občanů prostřednictvím zřízení průmyslové zóny za podstatně kratší dobu vylepšili.

Dozajista i jinde nebyly všechny pozemky města, taktéž se museli vypořádat ze soukromníky, taktéž se museli ucházet o státní dotace, taktéž se na přípravu vztahují tytéž předpisy, které je třeba dodržet. Nevíme, jestli i jinde měli přípravu průmyslové zóny ve svém programovém prohlášení zastupitelstva města jako v Novém Jičíně, co však již víme a můžeme to sledovat ze sdělovacích prostředků, tak tam nemají takové představitelé města, kteří nejsou s to dodržet ani to, co občanům města sami slíbili. A nakonec ještě jeden údaj : Nový Jičín byl pátým městem v ČR a první z menších měst, které bylo v roce 1996 oceněno certfikátem ekonomického rozvoje obcí (PCERO) mj. za přípravu průmyslové zóny ! (K bilboardu přibyl minulý týden na transparent napsaný jeden pravdivý údaj, který však radnice nechala ihned odstranit)

(Vl)