Pult centralizované ochrany včera a nyní

V roce 1995 se projednávalo zajištění objektů města prostřednictvím v tu dobu rozmáhajícího se způsobu a to napojení čidel na pult centralizované ochrany (PCO), který signalizuje narušení objektu obsluze a na základě toho potom vyjíždí hlídka provést kontrolu, zdali se jedná o poplach planý či je-li objekt opravdu napaden.

Původní předpoklad koupě PCO vzal však kupodivu rychle i přes protesty za své a městská rada namísto toho vybrala firmu, která dodala do prostor městské policie pult a strážníci začali plnit funkci výjezdové skupiny pro soukromou firmu a obsluhovat pult, což je nákladově největší položka činnosti.

Starostí soukromé firmy bylo zajišťovat napojitelné objekty, za což měla část příjmu. Už samotný výběr firmy nebyl úplně v pořádku, protože firma vznikla několik dnů předtím, a tak rada nevycházela při výběru z referencí o firmě, ale z toho, že se jednalo o příbuzného jednoho z radních. Ani v dostupných materiálech není vše v pořádku, protože se zde píše o firmě Alsyko, přičemž taková firma vznikla teprve v nedávné době. Další neobvyklostí bylo, že novojičínská městská policie jezdila kontrolovat objekty i do jiných obcí, například Kunína, Oder, Sedlnic atd., což nebylo v souladu se zákonem jimž se měla a má městská policie (MP) řídit.

I když výjezdy mimo město na upozornění jednoho zastupitele skončily, podivná a nezákonná spolupráce v Novém Jičíně však pokračovala až do poloviny roku 2001, kdy byla radnice upozorněna některými občany na to, že ona radničně-soukromá dělba práce a peněz je v rozporu s několika zákony tohoto státu. Názor občanů vycházel z "oficiálního stanoviska ministerstva vnitra ČR", což ovšem místostarostovi Týlemu nebránilo sdělit v novinách občanům města, že je vše v pořádku, aby za několik dnů hovořil o "kosmetických úpravách" smluv. Teprve, když byla jedním z občanů informována písemně policie ČR, která beztoho vše věděla, byla nezákonná spolupráce promptně ukončena odvezením soukromého pultu z prostor MP.

Jak se nevyplácí upozornit na nezákonnost poznali oni občané na vlastní kůži, kdy byli místostarostou Týlem osočení z poškození města, pokud živnostenský úřad nezákonné počínání města potrestá pokutou. Ovšem to je otázka, neboť úředník, který by měl sankci udělit je zaměstnancem radnice.

I tak byla vzájemná spolupráce soukromé firmy ukončena jen neúplně, neboť město oné soukromé firmě bez jakéhokoliv výběrového řízení zadalo ostrahu svých objektů. Jak byly vzájemné vazby za léta nezákonné spolupráce velmi silné ukazuje i to, že jeden z radních se nerozpakoval na zasedání zastupitelstva prohlásit, že bude usilovat, aby se vše vrátilo do původních kolejí, což je opravdu příkladný přístup k zákonům státu od člověka, který se nedávno jen o několik hlasů nestal senátorem, tudíž zákonodárcem. Dlužno podotknout, že radní Šturm není na novojičínské radnici se svým svérázným přístupem k platným zákonům vůbec osamocen.

(Vl)