Požadavek občana na změnu územního plánu

Jestli má někdo samizdat za ostré kritiky novojičínské radnice tak se mýlí. Není našim záměrem kritizovat radnici, ale informovat občany. Mýlí se i proto, že to, co jsme slyšeli na jednání zastupitelstva města 14.února z úst jednoho z novojičínských občanů na adresu radnice a starosty, tak vedle toho jsou naše příspěvky jemné.

Tento občan několik let marně žádá město, aby mu prostřednictví drobné změny územního plánu umožnilo stavbu na jeho vlastním pozemku. Jenže p. arch. Raška je proti. Zvláštní je to, že změny územního plánu se na jeho návrh provádějí poměrně často a to i v případech, které vzbuzují pochybnost.

I toto připomněl marně žádající občan členům zastupitelstva ve svém hlasitém, rázném a konkrétním vystoupení, které i bez ostrých slov bylo ostré a připomnělo sklopeným hlavám novojičínských radních, že jsou tam pro občany a ne proto, aby jim házeli klacky pod nohy.

Na své si přišel i p.starosta Wessely, který se pokoušel trochu ohradit a kterého by mohlo být v daném okamžiku trochu líto, neboť v podstatě schytával za městského architekta Rašku. Jenže s odstupem času je zřejmé, že starosta byl peskován po právu.

Je to i on, který městského architekta drží několik let ve funkci, ze které už by mu mělo být zřejmé z různých návrhů a doporučení p.Rašky, tak z úrovně staveb postavených v památkovém centru nebo v jeho blízkosti o co jde. Stačí se podívat na stavbu ČSOB, nebo záchranné služby a to ještě nestojí supermarket na autobusovém nádraží, pro který i on vybojoval cestu za městské peníze, která tuto stavbu podmiňuje.O přístupu a zásadovosti p.Rašky vypovídá i existence hadro-igelitového asijského supermarketu v památkové zóně vedle bývalé věznice a hradební zdi, která neuráží jeho vytříbený jemnocit tak moc, jako stavba zahradního domku na kraji města o což žádal 6 let zmíněný občan. To, že si můžete v místě onoho stánku po zavírací hodině způsobit o nedemontovatelný zbytek kovové konstrukce při výšce nad 170 cm nepěknou bouli nebo tržnou ránu ani nemluvě.

Přece jen ale svítá na lepší časy, neboť členové zastupitelstva se ve svém hlasování přiklonili k tomu, aby se přítomnému občanovi vyhovělo a změna územního plánu se zařadila k dopracování. Nakolik se jejich ruce řídily rozumem a nakolik v tom sehrál roli předchozí příspěvek občana a jeho přítomnost zřejmé nebylo. Aby nemuseli v budoucnu absolvovat podobné hlasité připomínky občanů museli by zvednout ruku ještě jednou, a to v případě návrhu na vybrání nového městského architekta.

(Vl)