Týdeník okresu Nový Jičín

Týdeník Region klepl na hlavičku

Po několika číslech se v týdeníku Region objevil článek, o kterém by se dalo říci, že klepl hřebík na hlavičku. Drobnou vadou na kráse zmíněného týdeníku ovšem je to, že onen článek se v něm neobjevil díky redaktorům, ale díky čtenářce ze Studénky v listárně. Ta si povšimla redakčního článku o zbytečně utrácených penězích za vícenásobný převoz nějakého opilce ve Fulneku. Aniž by podceňovala tuto záležitost, upozornila čtenáře a zejména redakci na záležitost podstatně nákladnější, kdy již půl roku trvající převozy pacientů do jiných zdravotnických zařízení mimo Nový Jičín z důvodu poruchy tomografu v Novém Jičíně stojí pojišťovny mnohem více. Redaktorům týdeníku pak doporučila, aby se zabývali podstatnějšími věcmi.

Jak se zdá, nikoliv všem čtenářům vyhovuje letitý styl týdeníku Region, který by se dal nazvat kombinací čtení pro paní a dívky s policejní svodkou. Zatímco uvedenou čtenářku Region motivoval k napsání kritického ohlasu do listárny, tak jiné zřejmě otrávil natolik, že z pravidelných čtenářů se stali občasní, kupující si jej takříkajíc až po upozornění na případný zajímavý obsah, kdy se ten či onen redaktor odváží k investigativnějšímu článku, lišícího se od oněch servilně popisných. Tento stav mj. motivoval vydavatele ke zhotovení tohoto internetového zpravodajství, které jak se ukazuje, se s týdeníkem Region v podstatě míjí. Ukázkou toho může být i příklad, kdy na internetových stránkách jsou téměř rok zveřejněny fakta o prodeji městské vily na Slovanské ulici 12 včetně kupních cen, které jsou zlomkem cen v místě obvyklých. Snad po dva měsíce jsou tyto údaje včetně prominentních nabyvatelů (tajemník měst.úřadu, expřednosta okr.úřadu a sekretářka expřednosty) rovněž ve vývěsní skřínce SNK přímo u novojičínské radnice. Ani osobní účast zástupců týdeníku Region na jednání zastupitelstva, kde byl prezentován závěr kontrolního výboru zastupitelstva města ve smyslu vše je v pořádku, nepřiměl redakci k tomu, aby o této přinejmenším amorální, ne-li přímo kriminální záležitosti informovala širší veřejnost.

Jak se zdá, tak některým redaktorům schází nejen odvaha, ale postrádají i kombinační schopnosti. Nespokojena čtenářka totiž ještě poukázala na to, že zřizovatelem novojičínské nemocnice je krajský úřad. Kdo občas nehlédne do novin, tak mohl zaznamenat v úterním moravskoslezském DENÍKU, tedy v den, kdy je uvnitř onen týdeník Region, že si krajští zastupitelé sami sobě schválili mimořádné odměny za “mimořádné úsilí”. Znalost těchto dvou informací je naprosto postačující pro to, aby redaktor začal pátrat jak po příčinách dlouhodobé poruchy, tak po tom, co krajští zastupitelé dělají pro vyřešení. Nemusel by ani daleko docházet, neboť s jedním z nich, novojičínským starostou Ivanem Týle od té doby dělal několik rozhovorů ……
(Vl)