Wesselyho řízení zastupitelstva města

Svéráznost řízení schůzí zastupitelstva města p.Wesselym nabývá intentenzity s délkou, kterou tráví v starostenské židli. Jak jsme již zmínili v jiném článku (Obvyklý monolog) osobuje si právo vystupovat k jakékoliv věci se svým názorem tak, že dlouhými nic neříkajícími monology unaví i ty, co si dovolí přijít s jiným názorem.

Tento způsob (ne)diskuse, tedy jednání, kdy jiný názor je nesprávný, nepotřebný, zdržující a mnohdy i pro něj pohoršlivý, praktikuje již několik let, aniž by mu došlo k sluchu či do povědomí jak o této jeho vševědoucnosti hovoří ti, kteří měli možnost tuto praktiku poznat na vlastní kůži.

Nejen jeho oponenti, ale překvapivě i členové městské rady již několik let nejprve humorně nazývali toto počínání jako schopnost uspávat hady, v posledních létech již přešli k méně slušným příměrům, které si nedovolíme zveřejnit.

A tak možná tím posledním, kdo si myslí jak činí dobře a moudře je zřejmě p.Wessely sám a ti ostatní mu jako v oné pohádce o císařových nových šatech pochlebují, či v lepším případě mlčí, ačkoliv všichni vidí holou "skutečnost".

(Vl)