Rozpočet 2002 aneb o čem zástupkyně starosty p.Švubová cudně pomlčela.

V televizní debatě si posteskla paní místostarostka Švubová nad výdajovou stranou rozpočtu, kdy město vynaloží pro dopravní řešení desítky milionu korun, aby se vybudovalo propojení ulice Palackého k Novosadům, které propojí obytnou část města s průmyslovější části a tím usnadní denní cestování z bydliště do zaměstnání a zpět.

Jenže p.místostarostka pomlčela o tom, že již v roce 1994 schválila jako členka ODS volební program, který obsahoval řešení jiné a to zprůjezdnění bývalého železničního přejezdu.

S tímto programem potom usedla do křesla místostarosty, aby v rozhodující fázi projednávání se k tomuto řešení spolu s dalšími představiteli města otočila zády a upřednostnila jinou variantu, a to tu, která se nyní realizuje a která naprosto "čirou" náhodou usnadňuje stavbu supermarketu na autobusovém nádraží. Zda jde o náhodu, můžeme posoudit v porovnání ze zprávou, která byly otištěna nyní v týdeníku Region :

Paní místostarostka se otočila zády k řešení, které mohlo již před několika léty být hotovo a několik let občanům sloužit, a které nemuselo stát obecní pokladnu tolik, co řešení současné, neboť by se ušetřilo za jeden kruh.objezd, most a vybudování nové komunikace.

Bohužel to není jediné dopravní řešení o kterém bychom se mohli zmínit v souvislosti s paní místostarostkou. Kdo se rozhodne si na poště vyřídit nějakou záležitost a použije motorového vozidla, nechť si při hledání místa na zaparkování vozidla, na ní rovněž vzpomene. Svého času spolu se starostou totiž odmítla variantu propojení ulice Máchova k nemocnici s vyloučením stavby domu pečovatelské služby ve stávajícím místě, avšak s výhodou většího počtu míst pro parkující vozidla u pošty a menšího počtu projíždějících vozidel na křižovatce u "Čedoku".

Nabízí se otázka, zda nebylo třeba stavbu DPS z důvodů volebních preferencí ukončit již před volbami v roce 1998 a tak se bohužel vytvořil dopravní paskvil. Průjezdnost komunikace u pošty se paradoxně zajistila tím, že se na ono místo intenzívně posílala městská policie pokutovat řidiče, kteří u pošty nesprávně zaparkovali.

A tak ti, co se několik let zbytečně prodírali z jedné strany města na druhou přes křižovatku u zubní polikliniky nebo přes Šenov nebo ti, které polije horko při představě vyřizování záležitosti na novojičínské poště, ať nezapomenou, čí zásluhou to je.

(Vl)