Zamítavá odpověď starosty p.Wesselyho

V úvodu přednesení příspěvku k petici občanů na zastupitelstvu města si p.Urban posteskl, že je mu líto těch občanů, kteří přišli se svými problémy, ale bohužel, vzhledem ke svému stáři, nebo nemoci nevydrželi 5 hodin čekat a museli odejít. Zároveň navrhl, aby byl pokud možno, tento bod programu na příště posunut o něco dřív. I když jsou všechny body stejně důležité, nic by nemělo bránit tomu, aby se vyšlo vstříc těm, kteří se jednání zúčastnili.

Bod - různé, kde občan může přednést své požadavky, je totiž vždy zařazen až na konci programu celého jednání zastupitelstva, které někdy trvá i 7 hodin. Reakce řídícího schůze, a tedy p.starosty byla zamítavá s tím, že si občané musejí počkat.

Jak vzdálené předvolebním slibům a tomu odkud naši představitelé vzešli a jak opravdově byla myšlena poznámka p.místostarostky Švubové, že jsou jednání jen málo navštěvovaná občany ? Na minulém zasedání přišel s požadavkem jeden ze zastupitelů, aby bylo uskutečněno alespoň jedno jednání, které by se zabývalo problémy občanů. Byl však starostou také zamítnut.