J.Šula

Senátor ing. Jaroslav Šula (V.Šimík)

Na internetových stránkách se pan senátor Šula velmi razantně rozepisuje o fušeřině v politice, kdy za fušery má ty, kdo jedno říkají a jiné činí. Tento názor s ním sdílím, nikoliv však to, že ihned touto nálepkou označuje pouze ODS.


V případě p.senátora Šuly by bylo lepší držet se jiného pořekadla, a to mluviti stříbro, mlčeti zlato.

Nechci se zde široce rozepisovat o vzájemném rozporu mezi rétorikou lidovců a jejich počínání v čele ministerstva obrany, kde dosud doznívají podvody, které za jejich letitého monopolního řízení tohoto ministerstva jim podřízení úředníci mohli beztrestně spáchat.

Abych však nechodil až tak daleko, vybavila se mě celá geneze jednoho zdejšího problému. Začalo to v  roce 1992, kdy jsem při osobním jednání za účasti poslance FS požádal tehdejšího ministra Josefa Luxe (KDU-ČSL) o provedení kontroly a opatření ve věcí převodu státních podílů ve zdejším  Agrochemickém podniku na nové majitele z řad managementu tohoto společného podniku. Taktéž ocenění majetku vzbuzovalo značnou pochybnost, nemluvě o nulových cenách některých nemovitostí z důvodu možného restitučního (?) nároku jiné osoby.

Ministerská kontrola sice konstatovala porušení zák.92/91 Sb. (zákona o velké privatizaci), to však bylo ze strany ministerstva zemědělství vše. Přes několikeré osobní jednání s ministrem Luxem, přes jednání s tehdejším poslancem Josefem Pavelou (KDU-ČSL), který jako bývalý spolupracovník v oboru zemědělských staveb nezákonně převedený rozsáhlý majetek podrobně znal, přes žádost o pomoc vůči tehdejšímu okr.předsedovi KDU-ČSL Aloisi Jankovi A.Janek (nyní na druhém místě kandidátky KDU-ČSL v kraji) nedošlo nikdy ze strany ministerstva zemědělství (Mze) k podání žaloby k soudu. Nestalo se tak přesto, že na mítinku v Novém Jičíně to ministr Lux prohlásil a označil nabyvatele za “lupiče”.

V roce 2000 jsem pouze obdržel stručný dopis z MZe, že o předmětný majetek žádnou kauzu nevedlo a nevede, nebylo tedy respektováno nejen zjištění vlastní rezortní kontroly, ale ani tentýž výsledek Ministerstva státní kontroly ČR.

Jestli se tak stalo proto, že se předpokládaná cena nezákonně převedených státních podílů ve výši cca 30 mil.korun zdála nepodstatnou, či se jednalo o nedůslednost, nebo svou roli sehrálo to, že jeden z nabyvatelů p.Karel Pavlík byl funkcionářem KDU-ČSL, to se již nedozvíme.

Po předchozím jistě nikoho nepřekvapí, že p.Pavlík, svým stranickým předsedou označen za “lupiče” je několik volebních období za KDU-ČSL členem důležitého orgánu města Nového Jičína, a to finanční komise, nyní finančního výboru.

Pokud bychom přikročili ještě blíže, zde lze jen litovat, že stejnou mediální razantnost neprojevoval p.senátor Šula za doby svého řízení odboru bytového hospodářství města Nového Jičína, kdy byly kontrolní komisi městské rady zjištěny dosud největší nepořádky a komploty při přidělování bytů ve městě a kdy byl podniknut pokus radniční koalice KDU-ČSL a ODS o omertu, rozumějme nezveřejnění výsledku kontroly občanům.

A pokud p.senátor netrpí ztrátou paměti, jistě si vzpomene i na svá předvolební slova ve smyslu toho, že bude prosazovat to co si většina občanů přeje. Většina občanů si dle všech agentur pořizujích průzkumy veřejného mínění přeje zrušit Senát. Bude to pan senátor respektovat a hlasovat pro takovou úpravu Ústavy, když tak neučinil za polovinu svého funkčního období ? Zde lze jen doufat, že alespoň v tomto případě dodrží slovo a razantně se v druhé polovině svého senátorování postaví za vůli občanů, která je z volební účasti všech dosavadních voleb do Senátu a taktéž nedávného průzkumu naprosto zřejmá - 80 % nepovažuje Senát za užitečný. V opačném případě by se stal oním politickým fušerem, který něco jiného říká a jiné činí.

(Autor je bývalým předsedou okr.privatizační komise)